Tre nøgler til motivation: Forbundethed, relevans og kompetence

Savner du sommetider mere motivation hos eleverne? Med udgangspunkt i ny forskning omkring motivation i undervisningen vil vi arbejde med de tre faktorer, der er helt afgørende for, om dine elever bliver medspillere eller modspillere, når du underviser.

De tre faktorer er:

1.Forbundethed: Føler alle eleverne sig trygge i klassen? Er de alle en del af fællesskabet? Føler de sig alle set, både af kammerater og lærere, får de positiv anerkendelse og feedback, og mestrer de sociale færdigheder, der gør dem i stand til at bidrage til at skabe følelsen af forbundethed hos andre?

2.Relevans: Ved eleverne, hvad de er ved at lære og hvorfor? Ved de, hvordan det kan bidrage til at gøre dem til mere kompetente, livsduelige, glade mennesker eller til at give dem et rigere, mere tilfredsstillende og meningsfuldt liv?

3.Kompetence - eller følelsen af at lykkes: Kan eleverne mærke, at de kan noget, og at de lærer noget? Ved de, at deres hjerner vokser, når de lærer noget nyt, og bliver hurtigere, når de øver noget? Er deres faglige fremskridt synlige og bliver de daglige fremskridt anerkendt – uanset om de er store eller små? Tilrettelægger I undervisningen så alle elever lykkes?


På kurset præsenterer og afprøver vi en lang række strategier til alle tre felter, og I får masser af ideer med hjem – lige til at bruge i undervisningen.