Sprogundervisning med Cooperative Learning


Hvad nu, hvis dine elever kunne sige 10 gange så meget på målsproget i hver lektion? Det kan de!

Den vigtigste faktor for, hvor godt man lærer at tale et nyt sprog, er hvor meget man øver sig i at formulere sig på sproget. Derfor er det af afgørende betydning, om en elev siger 3 sætninger på sproget i løbet af en lektion – eller måske 30 eller 35.

På vores sprogkurser lærer du, hvordan du får hver eneste elev i din klasse til at tale rigtig meget. Den mest talende vil tale endnu mere. Hun kan nemt tale lige så meget i én lektion, som hun ellers ville have talt samlet i 10 lektioner. Det rykker! Og det vilde er, at de mindst talende vil tale lige så meget!

CL strukturer giver dig værktøjerne til at få alle til at tale meget på målsproget. Men man skal også vide, hvordan man stiller opgaver, der hele tiden øger elevernes mestring af sproget.

Det lærer I alt sammen på vores kurser om CL i sprogundervisningen.

Vi tilpasser naturligvis kurserne til jeres skole/uddannelse og elevernes niveau, og vi inddrager gerne prøve- og eksamensopgaver efter ønske.


Se eksempler på vores sprogkurser her