Mindset - måske den vigtigste faktor for læring


Er klassen domineret af det fikserede eller det dynamiske tankesæt? Og hvad betyder det for elevernes læring?

Forskning af bl.a. Carol Dweck har vist, at elevernes mindset, når de går i skole, er langt vigtigere end deres medfødte evner for bestemte ting eller fag. Deres forståelse af hvad intelligens er, hvor dygtighed kommer fra, og hvilken indflydelse henholdsvis held og flid har på deres faglige resultater, er altafgørende for deres tilgang til læring – og dermed for, hvor dygtige de bliver i skolen.

På kurset skal vi ikke kun arbejde med at definere og genkende det fikserede og det dynamiske tankesæt. Vi skal lære at gøre det dynamiske tankesæt til en del af den daglige undervisning – så det er i luften, i det, vi siger til hinanden, den måde vi griber skolearbejdet an på, den måde vi taler om læring på i klassen og den måde vi opmuntrer og giver feedback på.

På kurset får du helt konkrete strategier med hjem – lige til at bruge i undervisningen.