Klog klasseledelse - at lede med hjerne og hjerte


1-2 hele dage – eller 3-4 halve dage.

Går der for meget tid med uro og forstyrrelser i undervisningen? Er der elever, der ”står af” og tilsyneladende helt mangler motivation? Og er I i tvivl om, hvordan I kan lave om på det? Så er det måske tid til at opgradere jeres klasseledelse.

Målet med kurset er at gøre jer til dygtige klasseledere, der via konkrete strategier er i stand til at udvikle en læringskultur i klassen, der er præget af fagligt fokus og trivsel.

På kurserne arbejder vi systematisk med en lang række felter, herunder

  • etablering af et fokuseret og læringsorienteret klassemiljø
  • udvikling af positive elev-elev relationer, så eleverne ”gør hinanden gode”
  • tilrettelæggelse af bl.a. timens opstart, overgange og afslutning
  • etablering og opretholdelse af procedurer og aftaler, der skaber klare linjer og arbejdsro
  • lærerens håndtering af uro og andre stressfaktorer i undervisningen
  • samarbejde om klasseledelse med kolleger, ledelse og forældre

Vores kurser er praksisorienteret hele vejen igennem. Der vil undervejs være øvelser, hvor deltagerne laver koblinger til egen hverdag og afprøver konkrete strategier, der kan bruges med eleverne i klasserne.

Kursusdagene er modulopbygget, og alt efter jeres ønsker og behov kan de enkelte moduler få større eller mindre vægt, så kurset bedst muligt supplerer de tiltag, I allerede har haft på skolen. Vælger I at få mere end en enkelt kursusdag, hvilket vi absolut anbefaler, placeres dagene typisk med nogle ugers eller måneders mellemrum, så der er tid til at øve sig inden dag 2.

Vil du vide mere? Så ring på 88 24 50 84. Eller skriv til info@cooperativelearning.dk