Klar til mundtlig eksamen?

Skal dine elever snart til mundtlig prøve? Og synes du, de mangler øvelse, før de er klar? Så er strukturen Par på tid en effektiv måde at give dem masser af træning og feedback på. 

Par på tid har to elementer: præsentationsdelen og feedbackdelen.

Først præsentationsdelen: Giv eleverne den tidsramme, som svarer til den tid, de har til eksamen, inden der fortsættes med dialog mellem elev og eksaminator. A giver sit oplæg indenfor den aftalte tidsramme (fx 3 eller 5 minutter), mens B lytter aktivt og tager noter i forhold til det, der skal gives feedback på. Når tiden er gået, giver B sin feedback, hvorefter der byttes roller.

Nu til feedback-delen: Hvad skal de to partnere give hinanden feedback på? Her vil man naturligvis prioritere fagligheden højest: Hvilke facts /hvilken model/hvilken proces blev præsenteret? Blev der brugt de relevante fagtermer? Var gennemgangen fyldestgørende? Var analysen præcis? Var konklusionerne velunderbyggede? Var perspektiveringen relevant? - eller hvad der nu passer ind. Man kan også inddrage feedback på formen, herunder ting som: øjenkontakt, taletempo, pauser, toneleje, kropsholdning, osv. Der er også den mulighed at lade den lyttende elev stille et  ”eksaminator-spørgsmål”, som indleder en dialog mellem partnerne. Giv gerne eleverne nogle standard-spørgsmål, de kan vælge imellem, eller spørgsmålsbegyndelser, så de bedst muligt lægger sig op af, hvad en eksaminator kunne finde på at spørge om. 

Det er vigtigt, at man som lærer er meget tydelig omkring, hvad der skal gives feedback på, og hvad succeskriterierne er. Her kan en oversigt over de del-elementer, deres præsentationer skal indeholde, være en stor hjælp. Husk at demonstrere eksempler på, hvordan feedback på de forskellige elementer kan lyde.

Eleverne kan lave Par på tid flere gange med forskellige makkere, hvor der gives feedback på forskellige elementer hver gang.

Om makkerparrene: Det er vigtigt at eleverne får en makker, som de ikke sidder sammen med i forvejen. Du kan sikre dette ved på forhånd at beslutte, hvem der skal være makkere, eller du kan lægge Par på tid ind i Dobbelt-cirkler, så hele ydercirklen præsenterer samtidig. Husk, når I opstiller cirklen, at alle fra samme team/samme bord skal stå i samme cirkel.

Ønsker man at anvende Par på tid online, kan dette også lade sig gøre. Blot er det lige så vigtigt her, som når man gør det i klassen, at tidsrammerne overholdes nøje. Det er optimalt, hvis man kan bruge en tidtager, så eleverne selv kan følge med i, hvor meget tid de har. Lad evt. noget af feedback-delen foregå skriftligt, hvis dette er muligt i det anvendte program.