Cooperative Learning - Fra fint nok til forrygende


Skal Cooperative Learning være en vigtig del af jeres skoles DNA? Så se på forløbet nedenfor. I kan få det, som det er beskrevet her, nøjes med tre af de fire dage, eller vi kan tale os frem til en model, der passer til jer.

Målet er at deltagerne efter forløbet kan anvende Cooperative Learning kompetent i deres fag og fortsætte med at videreudvikle deres kompetencer og ideer på egen hånd og i samarbejde med kolleger og skolens ledelse.

Kursusdagene kan med fordel placeres med fx 4-6 ugers mellemrum, så deltagerne har tid til at øve sig i klasserne imellem kursusgangene.

Kursusdagenes indhold:

Dag 1:

Dagens mål er at introducere deltagerne for alle centrale principper i Cooperative Learning, at give indsigt i det læringssyn, der ligger bag og at give deltagerne redskaber til at komme godt i gang med både strukturer, team-dannelse og andre centrale byggesten i Cooperative Learning. Dagen er en kombination af teori og praksis, hvor deltagerne både afprøver strukturer og teknikker, reflekterer over dem og kobler dem til egne faglige mål og opgaver. Dagen er relevant både for begyndere indenfor Cooperative Learning og for lærere, der er gået i gang på egen hånd og allerede har forskellige erfaringer. Den er samtidig fundamentet for de øvrige tre kursusdage i forløbet.

Dag 2:

Dagens mål er at gøre deltagerne i stand til at arbejde systematisk med elevernes sociale færdigheder som en integreret del af arbejdet med Cooperative Learning strukturerne. I dette arbejde indgår en række konkrete strategier, som vil blive afprøvet på kurset. I vil også få en stribe classroom management redskaber, der kan gøre arbejdet nemmere, mere håndterbart og mere vellykket. Igen er kursusdagen meget praksisorienteret og strategierne afprøves, diskuteres og forbindes med deltagernes daglige arbejde i klasserne. Undervejs kommer deltagerne naturligvis også igennem flere Cooperative Learning strukturer og ideer til anvendelse af dem i fagene.

Dag 3:

Et vigtigt mål med CL er at få eleverne til at tænke, reflektere og udvikle deres evne til at argumentere. Et af målene for Dag 3 er at introducere deltagerne for forskellige strukturer, hvor tænkning og argumentation er i centrum. Vi afprøver også en meget rost præsentationsstruktur, der kan bruges i forbindelse med bl.a. projektarbejde og laboratoriearbejde. På Dag 3 arbejder vi desuden med lektionsplanlægning, hvor deltagerne får mulighed for at tænke CL-strukturerne ind i deres fag med henblik på at opnå den bedst mulige kombination af strukturer, lærergennemgang og andre aktiviteter i løbet af en lektion.

Dag 4:

Dagens mål er at løfte deltagernes evne til at analysere og forstå forskellige strukturer og deres potentiale i forhold til forskellige læringsmål og opgavetyper. Vi introducerer og afprøver nogle af de mere avancerede strukturer og arbejder med konkrete undervisningsmaterialer og deres kobling med strukturer. Dagen byder også på hjælp til og refleksioner over, hvordan man som lærer og som skole kan komme videre med Cooperative Learning, når sidste kursusdag er forbi.

Vil I at vide mere om kurset? Eller ønsker I et særligt forløb tilrettelagt for jer? Så ring på 88 24 50 84 eller skriv til os på info@cooperativelearning.dk