Classbuilding og Teambuilding for et bedre læringsmiljø  

Klassefællesskabet har haft trange kår det sidste år, og der skal lægges ekstra energi i at stimulere elevernes indbyrdes relationer og (gen)opbygge et positivt læringsmiljø. Det kan du gøre med Classbuilding og Teambuilding.


Classbuilding og Teambuilding-aktiviteterne er opbygget, så alle børnene deltager, griner sammen og oplever kammeraternes tillid og anerkendelse. De udvikler samtidig en lang række gode adfærdsmæssige vaner, som styrker fællesskabet. Lav et par af de korte, sjove aktiviteter om ugen og opnå, at eleverne:

  • Lærer at samarbejde med alle i klassen
  • Lærer gode omgangsformer og positivt sprog
  • Bliver klogere på sig selv og hinanden og udvikler empati
  • Føler at de hører til og er en del af fællesskabet
  • Bliver mere aktive deltagere i undervisningen generelt

Vi afprøver en stribe eksempler, så deltagerne kan mærke på egen krop, hvordan følelsen af tilhør og indbyrdes accept kan udvikles næsten fra minut til minut. Kursusmaterialet indeholder en stribe kopiark, som er lige til at bruge i klasserne.