Cooperative Learning - og Corona

Cooperative Learning - og Corona

Eleverne er tilbage i skolen, men skal jo holde afstand - og bliv ved med det! Godt at eleverne tilsyneladende er så søde til at forstå situationen. Og at I er så dygtige til at omstille jer og få tingene til at fungere! 

Hvad så med Cooperative Learning? Cooperative Learning kræver normalt nærhed: Vi stikker hovederne sammen, står og sidder tæt sammen, mens vi taler, rører ved de samme kort, arbejdsark og blyanter, giver high five osv. Lad være med det lige nu!

Kan man bruge noget som helst fra CL i denne tid? Ja da. En del strukturer kan stadig bruges,  hvor pladsforholdene tillader det. To elever, der sidder eller står 1 meter fra hinanden, kan sagtens fungere som et par, der laver Ping-pong-par eller Par på tid. Et team på fire medlemmer, med den påkrævede indbyrdes afstand, kan godt fungere som et team, der laver Ordet rundt. Bare sørg for, at eleverne kun rører deres egne ting og altså ikke skal bytte kort, lade tekster rotere og den slags. Det betyder så, at I bør undgå strukturer som Quiz og byt og Vælg fra viften lige nu. 

Hvis du har SPIL-principperne inde på rygraden, finder du helt sikkert selv på meget mere, du kan gøre: strukturer, der kan tilpasses, eller principper, der kan overføres til den nuværende situation.

Skriv meget gerne og fortæl, hvordan I laver "afstands-CL" og dermed skabe aktivitet, dialog og forhåbentlig god læring og højt humør, også i denne tid.  

Jette Stenlev