Videregående uddannelser

Cooperative Learning er ikke kun for grundskolen og gymnasiet. Vi holder jævnligt oplæg og kurser for undervisere på videregående uddannelser. Eksempler er undervisere på det sundhedsfaglige fakultet, det juridiske fakultet og det teologiske fakultet. Vi ser den samme tendens i udlandet. I USA er der prestige for et universitet eller college i at anvende Cooperative Learning. Det skyldes en stigende accept af, at moderne læringsteori om aktiv deltagelse og kommunikativ undervisning gælder for alle – også for voksne studerende, der arbejder på et højt akademisk niveau.

Hvis I også overvejer, hvordan I kan engagere jeres studerende mere, både til forelæsninger, seminarer og i projekter, så kontakt os og hør, hvordan vi kan lave et kursus eller kursusforløb, der møder jeres behov og kan hjælpe jer med at blive en attraktiv uddannelsesinstitution med stort engagement og høj faglighed.

Ring på 23 26 81 19 eller skriv til jette@cooperativelearning.dk

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.