Understøttende undervisning: Kursus for pædagoger – 2 dage

Uanset om din understøttende undervisning skal være et supplement til den faglige undervisning eller fokusere på klassens og elevernes trivsel, så har du brug for en række konkrete redskaber, når det er dig, der skal stå for undervisningen. Det handler bl.a. om at være en sikker klasseleder, der kan strukturere tiden og ”styre eleverne”, om at skabe motivation og fokus, organisere aktive og udbytterige læreprocesser og arbejde med nye og anderledes måder at lære på, så alle elever får mest mulig læring ud af undervisningen.

På kurset vil vi arbejde helt konkret og praksisnært med tre hovedområder: Klasseledelse, Mål og evaluering samt Organisering af læreprocesser. Du vil blive klædt på til at:

  • Skabe rammerne for god undervisning med tydelig og effektiv klasseledelse.
  • Skabe positiv energi hos eleverne og styrke inklusion og klassef��llesskab
  • Sætte mål for arbejdet/aktiviteterne og følge op på dem
  • Organisere mange forskellige slags læreprocesser, som kan anvendes i forlængelse af lærernes faglige undervisning
  • Benytte Cooperative Learning, hvor det er relevant, både til læring og trivsel

Der vil være stort fokus på din hverdag og på hvordan de redskaber, der arbejdes med på kurset, kan anvendes lige præcist i din understøttende undervisning.

På kurset kommer vi også ind på forskellige modeller for læreres og pædagogers samarbejde om den understøttende undervisning, herunder rollefordeling hvis læreren planlægger undervisningen og pædagogen udfører den, eller hvis begge er til stede i den understøttende undervisning samtidig.

Kurset henvender sig først og fremmest til pædagoger, der varetager understøttende undervisning, men lærere er også velkomne.

Tid: d. 7. september og d. 6. oktober 2015
Sted: CFU Aalborg

Tilmeld dig kurset her


Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.