Tydelig struktur og høj faglighed

Cooperative Learning er kendt for at generere et meget højt aktivitetsniveau hos eleverne – vel at mærke alle eleverne. Det sker via Cooperative Learning strukturerne, som skaber en langt højere grad af systematik og effektivitet i læringsaktiviteterne end andre undervisningsformer. Cooperative Learning, der anvendes professionelt, sikrer, at hver eneste elev er opmærksom, fokuseret og i gang.   

Når lærerne anvender Cooperative Learning får de konkrete klasseledelsesredskaber, der hjælper med at

  • Skabe ro, når der er brug for det
  • Organisere læreprocesserne effektivt
  • Instruere læringsaktiviteterne tydeligt
  • Undgå spildtid i undervisningen
  • Styrke fagligheden markant for alle – også de fagligt svage elever
  • Få mere bevægelse ind i undervisningen
  • Grundlægge gode arbejdsvaner
  • Udvikle elevernes sociale færdigheder
  • Skabe hjælpsomhed og positiv kommunikation i klassen
  • Sikre at alle elever – også de “skæve” – bliver en del af klassefællesskabet

Forskningen viser, at både stærk klasseledelse og høj elev-aktivitet er afgørende for elevernes læringsudbytte. Med Cooperative Learning får man begge dele – og meget mere.

Cooperative Learning skærper også lærernes færdigheder i at sætte tydelige mål, planlægge varierede læreprocesser og evaluere elevernes reelle læring.

Hvad skal der til?

Hvis I vil opnå de resultater, som forskningen har påvist, at man kan opnå med Cooperative Learning, stiller det krav til skolen og lærerne om at BRUGE strategierne – og bruge dem ofte. Derfor leverer vi ikke kun kursusforløb, som giver lærerne den nødvendige viden, men også støtte i implementeringen i klasserne.

Bestil kurser på 88 24 50 84 eller få en faglig snak med Jette Stenlev på 23 26 81 19.

Læs mere om vores kurser her

Læs mere om implementering her

 

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.