Tre centrale faktorer i skoleimplementering

Jacqueline Minor om skoleimplementering

På Cooperative Learning konferencen i København d. 24. april 2012, talte Jacqueline Minor, som arbejder med skoleimplementering hos Kagan, bl.a. om ”the implementation gap” – altså det faktum at skoler, der er motiverede og hvor alle lærerne har været igennem kurserne, alligevel ofte kun i beskedent omfang får implementeret CL i klasseværelserne, med mindre der gøres yderligere tiltag. Hun pegede på tre helt centrale faktorer:

Ledelse: At implementere CL kræver ledelse. Og i nogle tilfælde kræver det måske, at skolelederens rolle redefineres. Ledere på de skoler, der har haft stor succes med at implementere CL, har ikke alene deltaget i de kurser, som lærerne fik. De har også haft en vigtig funktion i den efterfølgende proces med at få CL til at lykkes ude i undervisningen, bl.a. via hyppige besøg i klasseværelserne og feedback til lærerne.

Coaching: De fleste i salen gispede lidt, da de hørte, at implementeringsgraden – altså hvor mange lærere, der faktisk laver vellykket implementering af Cooperative Learning, stiger fra ca. 10% til 90%, når lærerne udover kursusforløbet på 4-5 dage har fået coaching af en CL-coach over en periode. Så hvis I har haft kurserne og alligevel synes, der foregår for lidt CL i klasserne, eller at effekten ikke er markant nok, så kan coaching være den brik, der mangler.

Fokus: Jacqueline Minor talte også om faren ved at være i gang med for mange satsninger på en gang. Hvis noget skal lykkes, skal det have fokus. Lidt af det ene og lidt af det andet, eller en ny satsning hvert eller hvert andet år, skaber ikke den kvalitet, der er brug for. Så modet til at tage en beslutning og satse stort på den, er også en helt central faktor for kvalitet i skoleudviklingen.

Hvis du er leder eller ansvarlig for den pædagogiske udvikling på din skole, kan du lære meget mere om, hvordan du tilrettelægger vellykkede CL-implementeringsprocesser på din skole. Læs om vores lederkursus her http://cooperativelearning.dk/kurser/hvordan-tilmelder-man-sig-et-kursus/cooperative-learning-for-ledere-2-dage

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.