Skolekom sorterer vores nyhedsbreve fra

Hvis du har undret dig over, at du ikke har modtaget vores nyhedsbreve, så er det fordi skolekom har et filter. For at modtage nyhedsbrevet, skal du følge vejledningen her:

Gå i din Skolekom Mailboks

Vælg: Rediger – Indstillinger

Vælg: Meddelelser – Postkasseregler – Frasorteret post
(linje midt i feltet)

Tilføj flueben ud for ”Tilføj værktøjslinje”

Vælg ”Gem”

Luk vinduerne

Åbn din mailboks igen. ”Frasorteret post” ligger nu som ikon.

Klik på ”Frasorteret post” (- her burde alle gamle nyhedsbreve fra os ligge)

Vælg ”Rediger frasorteret post” ikon

Under ”Skal godkendes” og ”angiv mailadresse eller
maildomæne”, skriv følgende email: nyhedsbrev@cooperativelearning.dk

Vælg:  Tilføj – Luk

Nu skal du kunne modtage vores nyhedsbrev.

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.