Mundtlig eksamensforberedelse

Skal dine elever snart til mundtlig prøve? Og synes du, de mangler øvelse, før de er klar? Har I alt for lidt tid til det hele inden sidste skoledag? Så læs videre her.

Med en enkel CL struktur som Par på tid vil du kunne give alle elever tid til at øve sig på deres synopser. Par på tid har to elementer: præsentationsdelen og feedbackdelen.

Først præsentationsdelen: Giv eleverne den tidsramme, som deres oplæg varer til selve prøven, dvs. inden der fortsættes med dialog mellem elev og eksaminator. A giver sit oplæg, mens B lytter aktivt og tager noter i forhold til det, der skal gives feedback på. Når tiden er gået, giver B sin feedback, hvorefter der byttes roller.

Nu til feedback-delen: Hvad skal de to partnere give hinanden feedback på? Her er der 3 muligheder: 1) De giver feedback på indholdet – analysen, perspektiveringen, opbygningen af præsentationen, osv. 2) De giver feedback på formen – øjenkontakt, retoriske pauser, toneleje, kropsholdning, osv. eller 3) De stiller et ”eksaminator-spørgsmål”, som indleder en dialog mellem partnerne. Det er vigtigt, at man som lærer er meget tydelig omkring, hvad der skal gives feedback på, og hvad succeskriterierne er. Her kan en oversigt over de del-elementer, deres synopser skal indeholde, være en stor hjælp. Husk at demonstrere eksempler på, hvordan feedback på de forskellige elementer kan lyde.

Eleverne kan lave Par på tid flere gange med forskellige makkere, hvor der gives feedback på forskellige elementer hver gang.


Kan CL mærkes på eksamensresultaterne?

Prøv at se her:
“Mit højniveau engelskhold på Maribo Gymnasium præsterede at lave tolv(!) 12-taller til mundtlig studentereksamen. Jeg har før haft dygtige klasser, men dette resultat er nærmest uhørt. Den store forskel, jeg kan få øje på, er, at jeg har anvendt CL i 1,5 år.
Jeg er ligeledes overbevist om, at årsagen til, at denne klasse ligefrem ønskede at komme op i Shakespeare, skyldes CL. Eleverne opnår en helt anden optagelse af viden og færdigheder, når de via strukturer alle sammen straks skal anvende og italesætte mit input.
Alle elever præsterede max til eksamen.
Jeg er så glad for CL!!!”
Nanna Holt Kjær, Maribo Gymnasium