Team-plader

Vil du også have en Team-plade?

Af Janet Reid

Når jeg holder workshops, er jeg begyndt at bruge en dansk udgave af Kagans ”TeamMats”, dvs. et lamineret ark, eller en ”plade”, midt på bordet, der viser eleverne, hvilket nummer i teamet de har, og om de er A eller B. Team-plader er ikke af afgørende betydning for om Cooperative Learning fungerer. Før har jeg uden problemer afgjort, hvem der skulle begynde ved at bruge tilfældighedsprincippet – den med de fleste knapper, det korteste hår, de mindste sko osv. starter.
Men med Team-plader kan man gøre tingene endnu mere overskuelige for eleverne – og også spare tid. Med et enkelt kig på deres plader kender eleverne hver teamkammerats nummer (1 til 4). De kan se, hvem der er deres Frontmakker og deres Skuldermakker. Og de ved, hvem der er Partner A og Partner B hver gang de skal arbejde i par. Når du beder elev nr. 3 i hvert team om at rejse sig, starte, eller indsamle materialerne, ved alle i teamet præcist, hvem der skal gøre det. Når du i Par Coach fortæller eleverne, at de skal arbejde med deres Skuldermakker, og at Partner A vil løse den første opgave og Partner B vil coache, er ingen forvirret.

(Husk at numrene og farverne på Team-pladen ikke siger noget om elevernes faglige niveau. De er udelukkende en praktisk foranstaltning til at få arbejdet til at fungere glattere. Du kan læse mere om team-dannelse i bogen Cooperative Learning på s. 25)

Mine CL kursister har været begejstrede for vores Team-plade. Så begejstrede, at mange har spurgt, om de kunne kopiere den eller på anden vis få fat i den. Så her kommer den, lige til at printe ud og bruge i din undervisning.

Find din CL Teamplade her

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.