Matematik med Cooperative Learning – indskoling og mellemtrin

2 dage

Cooperative Learning har hjulpet masser af elever, klasser og hele skoler med at hæve deres faglige niveau i matematik. Og der er også en stigende interesse for at anvende Cooperative Learning i matematikundervisningen herhjemme. Det har nemlig et meget stort potentiale i forhold til at modvirke blokeringer og skabe motivation, opbygge læreprocesserne trinvist og tydeligt, og styrke elevernes forståelse og hukommelse.

Mål: At kursisterne lærer at anvende Cooperative Learning i matematikundervisningen i indskolingen og på mellemtrinnet med henblik på at styrke selvværd, motivation og læring, ikke mindst for elever, der oplever vanskeligheder i faget.

Indhold: Kurset er baseret på en vis grundviden om Cooperative Learning, herunder SPIL-principperne og kendskab til Cooperative Learning strukturer. På kurset vil vi arbejde med forskellige aspekter af matematikundervisningen ud fra en Cooperative Learning vinkel, herunder:

  • Fagets sproglige dimension og begrebstilegnelse
  • Hjernen og matematikken – hvad sker der?
  • Matematik-vanskeligheder og hvad CL kan bruges til her
  • Faglig læsning i matematikundervisningen
  • Stop-strukturer, der hjælper eleverne igennem trin for trin
  • Hvordan man forvandler matematikbogens opgaver til CL-aktiviteter

Kurset er meget praksisorienteret med afprøvning og diskussion af forskellige strukturer, opgaver og problemstillinger undervejs, og deltagerne vil få masser af helt konkrete ideer med hjem – lige til at anvende i matematikundervisningen.

Forhåndskendskab til Cooperative Learning er en fordel, men ikke et krav.

Instruktøren på workshoppen er naturligvis selv matematiklærer med mange års erfaring med brug af CL i undervisningen.

Du kan tilmelde dig kurset her

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.