Målstyret undervisning og synlig læring i gymnasiet

Mål, succeskriterier, vurdering og feedback – baseret bl.a. på John Hatties forskning.

Målstyret undervisning er undervisning, hvor det er synligt for eleverne, hvad de skal lære, hvordan de skal gøre, hvad succeskriterierne er, hvordan deres præstationer vil blive vurderet, hvad de faktisk lærer, hvad de selv kan gøre for at blive endnu bedre, og hvordan de kan blive en del af processen med både at sætte mål, give feedback og selvevaluere. Den optimale målstyrede undervisning giver synlig læring, som skaber motivation og fokus i læreprocesserne og hjælper eleverne med at se mening i tingene og blive bedre til at lære at lære.
Mål for dagen:
Målet med kurset er, at deltagerne lærer at anvende konkrete redskaber til at arbejde med alle dele af den målstyrede undervisning i gymnasiet, herunder:

• fælles og individuelle mål
• tydelige succeskriterier
• vurdering for læring
• feedback
• læringsstrategier, selvregulering og selvhjælpsstier

Kurset er opbygget eksemplarisk, så deltagerne oplever målstyret undervisning i praksis, og der vil være både eksempler, analyser og opgaver, der hjælper deltagerne med at knytte kursusindholdet til deres egen undervisning.
Underviseren er fra Cooperative Learning DK og har beskæftiget sig indgående med John Hatties forskning og med målstyret undervisning generelt.

Tid: Torsdag d. 19. marts 2015
Sted: Odense

Kurset udbydes i samarbejde med Gymnasieskolernes lærerforening.

Du kan tilmelde dig kurset her

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.