Målstyret undervisning og synlig læring – 3 dage

CFU Aalborg, d. 29. januar, 11. marts og 20. april 2015

Mål, succeskriterier, vurdering og feedback – baseret bl.a. på John Hatties forskning.

Målet med kurset er at deltagerne lærer at anvende konkrete redskaber til at arbejde med alle dele af den målstyrede undervisning, herunder:

• fælles og individuelle mål
• tydelige af succeskriterier
• vurdering for læring
• feedback
• meta-kognition og meta-dialog
• elev-involvering og samskabelse på alle niveauer
• læringsstrategier, selvregulering og selvhjælpsstier

Form:
Kurset består af tre kursusdage af 6 timer, placeret med nogle ugers mellemrum. Det er opbygget eksemplarisk, så deltagerne oplever målstyret undervisning i praksis og der vil være masser af meget praksisnære eksempler, analyser og opgaver, der hjælper deltagerne med at knytte kursusindholdet til deres egen praksis. Kurset kan kombineres med aktionslæring – se nedenfor.

Indholdsbeskrivelse af de enkelte dage:

Dag 1: Introduktion til målstyret undervisning.

Mål: At deltagerne får kendskab til målstyret undervisning og de vigtigste hovedelementer, nemlig mål, succeskriterier, vurdering og feedback, samt at de opnår viden og færdigheder til at arbejde i deres egen praksis med bl.a. mål for det korte, mellemlange og lange perspektiv, mål på forskellige taksonomiske niveauer og anvendelse af henholdsvis fælles og individuelle mål. Vi vil også arbejde med, hvordan man får målene ned i elevhøjde og der vil blive taget hul på emnerne succeskriterier og formativ og summativ vurdering, så deltagerne bliver klædt på til at gå i gang med arbejdet i klasserne.
Som altid på vores kurser vil indholdet være praksisnært og deltagerne vil undervejs få mange muligheder for at tænke indholdet ind i deres egen praksis.

På Dag 1 laver vi et kort oplæg til aktionslæring, som kan finde sted mellem kursusgangene.

Dag 2: Målstyret undervisning – vurdering og feedback

Mål: At deltagerne får konkrete redskaber til at arbejde kvalificeret med vurdering og feedback. Deltagerne vil lære at arbejde med vurdering og feedback på mange forskellige måder, herunder at gøre formativ feedback til en integreret del af selve læreprocesserne og arbejde med feed-up, feed-back og feed forward. Deltagerne vil også få kendskab til Hatties fire feedback niveauer og hvordan man arbejder med dem, så eleverne også selv bliver en aktiv del af feedback-processerne.

I tilknytning til de forskellige begreber arbejder vi med konkrete praksiseksempler, øver feedback-teknikker mv. så deltagerne får knyttet vurderings- og feedbackteknikkerne til deres egen praksis på mange forskellige måder og niveauer.

Dag 3: Læringsmiljø og målstyret undervisning

Mål: På dag 3 er der fokus på det ideelle læringsmiljø for målstyret undervisning. Et af målene er, at deltagerne bliver i stand til sammen med eleverne at opbygge et læringsmiljø og et fælles sprog, der understøtter den målstyrede undervisning. Herunder hører også at blive god til at modtage fejl på nye måder, der fremmer læring. Et andet mål er at få indsigter i og redskaber til strategitræning, så vi kan skabe læringsstier og selvhjælpsstier, og så elevernes bliver mere bevidste om egen læring og ultimativt bliver bedre til at lære at lære. I forlængelse heraf vil vi arbejde hen imod udviklingen af en eksperimenterende tilgang til undervisning og læring, som kan gøre selve læringen til et fortsat fælles ”forskningsprojekt” for lærere og elever.

Du kan tilmelde dig kurset her

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.