Målstyret undervisning og synlig læring

Mål. Succeskriterier. Vurdering. Feedback. Baseret blandt andet på John Hatties forskning.

Få kurset ud på skolen!

Målstyret undervisning er undervisning, hvor det er synligt for eleverne:

 • hvad de skal lære.
 • hvordan de skal gøre.
 • hvad succeskriterierne er.
 • hvordan deres præstationer vil blive vurderet.
 • hvad de faktisk lærer.
 • hvad de selv kan gøre for at blive endnu bedre.
 • hvordan de kan blive en del af processen med både at sætte mål, give feedback og selv-evaluere.

Den optimale målstyrede undervisning giver synlig læring. Det skaber motivation og fokus i læreprocesserne og hjælper eleverne med at se mening i tingene og gradvist blive bedre til at lære at lære.

Mål for hele forløbet:
Målet med kurset er at deltagerne lærer at anvende konkrete redskaber til at arbejde med alle dele af den målstyrede undervisning, herunder:

 • fælles og individuelle mål.
 • tydelige succeskriterier.
 • vurdering for læring.
 • feedback.
 • meta-kognition og meta-dialog.
 • elev-involvering og samskabelse på alle niveauer.
 • læringsstrategier, selvregulering og selvhjælpsstier.

Det er vores ambition, at deltagerne når så langt som muligt med at implementere strategierne imellem kursusgangene.

Form:
Kurset kan opbygges som 1, 2 eller 3 kursusdage af 6 timer, som placeres med nogle ugers eller måneders mellemrum. Det er tilrettelagt eksemplarisk, så deltagerne oplever målstyret undervisning i praksis, og der vil være masser af meget praksisnære eksempler, analyser og opgaver, der hjælper deltagerne med at knytte kursusindholdet til deres egen praksis. Kurset kan kombineres med aktionslæring mellem kursusgangene efter aftale.

Har I ikke tre dage? Så start med en enkelt dag og få overblikket og en række konkrete strategier til at starte med Målstyret Undervisning. I kan altid bygge mere på senere.

Vil du vide mere om kursets indhold? Eller drøfte hvordan vi kan udforme et forløb, der passer til jeres ønsker og behov? Så ring på 88 24 50 84 eller skriv til jette@cooperativelearning.dk

Læs også om vores kursus i Klasseledelse

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.