Klog klasseledelse – at lede læring med hjerne og hjerte

Kursusforløb for lærere og pædagoger.

Går der for meget tid med uro og forstyrrelser i undervisningen? Er der elever, der ”står af” og tilsyneladende helt mangler motivation? Og er du i tvivl om, hvordan du kan lave om på det? Så er dette kursus noget for dig.

Målet med kurset er at gøre dig til en dygtig klasseleder, der via konkrete strategier er i stand til at udvikle en læringskultur i klassen, der er præget af fagligt fokus og trivsel.

På kurset arbejder vi systematisk med en lang række felter, herunder

  • etablering af et venligt og læringsorienteret klassemiljø
  • arbejde med elevernes tankesæt omkring læring
  • en ny forståelse af mobning og hvordan den forebygges
  • udvikling af positive elev-elev relationer, så eleverne ”gør hinanden gode”
  • tilrettelæggelse af bl.a. timens opstart, overgange og afslutning
  • etablering og opretholdelse af procedurer og aftaler, fx omkring mobiltelefoner
  • lærerens psykiske beredskab til at håndtere stressfaktorer i undervisningen
  • strategier til at styrke selvhjælp og reducere tillært hjælpeløshed
  • samarbejde om klasseledelse med kolleger, ledelse og forældre

Kurset er praksisorienteret hele vejen igennem, med masser af eksempler fra nogle af de mest anerkendte praktikere på området. Der vil undervejs være øvelser, hvor deltagerne dels laver koblinger mellem deres egen hverdag og kursusindholdet og dels afprøver konkrete strategier, der kan bruges med eleverne i klasserne. Efter første kursusgang vil vi udpege specifikke strategier fra dagen, som vi anbefaler at deltagerne arbejder med mellem de to kursusgange.

Vi skræddersyr kurset til jer

Kurset har typisk et omfang af 2 gange 6 timer. Hver af de to dage er opbygget i en række moduler, og alt efter jeres ønsker og behov kan disse få større eller mindre vægt, så kurset bedst muligt supplerer de tiltag, I allerede har haft gjort skolen. På den måde vil kurset dække præcist de facetter af klasseledelse, som jeres skole har mest behov for. De to kursusdage placeres typisk med nogle ugers eller måneders mellemrum, så der er tid til at øve sig inden dag 2.

Kurset kan rekvireres af grundskoler, ungdomsuddannelser, CFU’er og kommuner mv.

Vi anbefaler at tage et helt forløb, men der er mulighed for at starte med 1 dag og så tage stilling til resten senere.

 

 

 

Er det tid til fokus på klasseledelse på jeres skole?

Så ring 88 24 50 84 og lad os tage en dialog om, hvad I har brug for, og hvordan vi bedst muligt kan hjælpe jer i gang – eller videre.