Engelsk med Cooperative Learning – 2 dage

Kagan Cooperative Learning i engelskundervisningen – 2 dage.

Cooperative Learning er blevet meget populært hos engelsklærerne, fordi eleverne taler så meget i CL-undervisningen. Men god engelskundervisning er meget mere en snak – det handler om at målrette kommunikationen, så eleverne faktisk tilegner sig det ordforråd, den grammatik og de mundtlige og skriftlige kommunikative færdigheder, man ønsker, samtidig med at undervisningen er varieret, udviklende og sjov. Hvordan man anvender strukturerne og de øvrige redskaber i CL til at opnå dette, vil vi arbejde med på dette kursus, der henvender sig til engelsklærere på alle klassetrin og niveauer. Hvis der ønskes særligt fokus på fx engelsk i indskolingen, mellemtrin, udskoling eller gymnasium, tilpasses kurset naturligvis.

Formål og indhold:
Formålet med kurset er at give deltagerne viden og praktiske redskaber, så de kan tilrettelægge deres engelskundervisning med Cooperative Learning og opnå målrettede sprogtilegnelsesprocesser, der er motiverende, vedkommende og udbytterig for samtlige elever.
Vi vil bl.a. arbejde med spørgsmål som:

  • Hvordan kommer generte og usikre elever i gang med at tale engelsk?
  • Hvordan kan Cooperative Learning styrke ordforrådstilegnelsen?
  • Hvilke strukturer skal vi vælge, når vi læser og bearbejder tekster?
  • Hvordan styrker vi bedst elevernes grammatiske forståelse og sproglige korrekthed?
  • Hvordan kan man arbejde med engelskfagets skriftlige dimension med Cooperative Learning?
  • Hvordan udvikler man det sprog, der hører med til at være socialt kompetent på engelsk?

Der undervises naturligvis ikke kun i – men også MED – Cooperative Learning hele vejen igennem kurset. Mellem de to kursusgange er der mulighed for at afprøve strukturer mv., og på dag 2 vil der blive indlagt erfaringsudveksling – naturligvis i strukturer(!)

Kurset og kursusmaterialet er på engelsk.

Målgruppe:
Lærere, som underviser i engelsk i grundskolen, på ungdomsuddannelserne eller i andre sammenhænge.

Instruktøren er Cand. Mag i engelsk og tidligere lektor i engelsk på læreruddannelsen.

Kurset kan rekvireres til kommuner, CFU’er mv.

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.