Cooperative Learning for sprogskoler – 4 dage

Dette er en særlig udgave af vores 4-dagskursus, hvor fokus er på undervisningen i danskuddannelserne. Både instruktørens undervisning, øvelserne undervejs og de mange eksempler, der inddrages, tager alt sammen udgangspunkt i eller relateres til den daglige undervisning i danskuddannelserne.

Begynd evt. med at bestille første kursusdag, og tag stilling til resten senere.

Kurset vil bl.a. indeholde følgende:

  • Arbejde med de 7 grundelementer – eller nøgler – i CL: Classbuilding, Teambuilding, Teamdannelse, SPIL-principperne, Sociale færdigheder, Management, og naturligvis Cooperative Learning strukturerne, og hvordan hver af nøglerne har betydning i sprogtilegnelsesprocesserne.
  • Afprøvning og refleksion over en række meget forskellige strukturer, der egner sig til målrettede sproglige øvelser, arbejde med tekster, præsentationer og mange andre læreprocesser, der er relevante i undervisningen i dansk.
  • Hvordan man kobler undervisningsmaterialer med hensigtsmæssige strukturer med henblik på størst mulig sprogtilegnelse.
  • Lektionsplanlægning med CL.
  • Diskussion af kendte problemstillinger og ofte stillede spørgsmål i CL – samt af deltagernes egne erfaringer og spørgsmål.
  • Strategier til at arbejde videre med CL – enten på egen hånd eller i kollegialt samarbejde.
  • Sparring med en professionel instruktør med stor viden om og erfaring med Cooperative Learning i sprogundervisningen.

Mellem kursusgangene er der mulighed for at gøre erfaringer, som vil blive inddraget på forskellige måder på hver enkelt kursusdag.

Her følger en nøjere beskrivelse af indholdet på de enkelte kursusgange:

Dag 1

Dagen er et introduktionskursus, der fører deltagerne igennem de vigtigste elementer i Cooperative Learning og giver mulighed for at opleve CL i praksis. Vi vil bl.a. arbejde med Classbuilding og Teambuilding, team-sammensætning, SPIL-principperne, og naturligvis med Cooperative Learning strukturerne. En række af disse afprøves og udforskes undervejs med særligt henblik på undervisningen i dansk, og deltagerne hjælper med at generere konkrete ideer til anvendelse af strukturerne på de hold, de underviser. Workshoppen indeholder masser af praktiske implementeringstips og vinkler på håndteringen af kursister med forskellige forudsætninger.

Dag 2

En af de helt store styrker ved Cooperative Learning er, at man udvikler sociale færdigheder og det sprog, der hører til, samtidig med, at man arbejder med undervisningens faglige indhold. På denne kursusdag er der bl.a. fokus på, hvordan man organiserer denne sociale side af arbejdet, så kursisterne udvikler en vifte af sociale og kommunikative kompetencer, og det konkrete sprog, der hører med, mens de lærer, uanset hvad undervisningens fokus i øvrigt er.

Der vil også blive arbejdet med Classroom management, meta-dialog og andre elementer, der er med til at få Cooperative Learning til at fungere optimalt. Undervejs afprøver vi naturligvis flere strukturer med særligt fokus på dansktilegnelse, og vi udveksler konkrete faglige ideer til undervisningen.

Dag 3

Cooperative Learning lægger stor vægt på elevernes evne til at tænke selv, argumentere, se mange vinkler på samme sag og reflektere – alt sammen noget, der foregår via masser af kommunikation. Strukturer, der fremmer sådanne processer, er et af temaerne på dag 3. Vi skal også kigge på, hvordan en, flere eller mange strukturer kan indgå i netop din planlægning af en typisk lektion. Derudover byder Dag 3 på en meget rost projekt-præsentationsstruktur.

Dag 4

På dag 4 arbejder vi bl.a. med det store overblik: Vi prøver at blive skarpere til at vurdere, hvilke strukturer, der egner sig bedst til hvad, og vi arbejder med at kombinere forskellige undervisningsmaterialer med egnede strukturer. Workshoppen er naturligvis igen spækket med CL strukturer og refleksioner over, hvordan de kan anvendes i danskundervisningen. Der vil også være fokus på, hvordan man kommer videre – enten på egen hånd, eller i samarbejde med kollegerne.

Underviseren på kurset er Janet Reid, som har stor erfaring med sprogundervisning og med at holde kurser for undervisere på danskuddannelserne.

Hvis I er interesserede i at kombinere kursusforløbet med vejledning og praksiscoaching, så kontakt os og få en snak om, hvordan forløbet kan tilrettelægges.

 

 

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.