Skab trivsel med Classbuilding & Teambuilding – 1 dag

Forebyg mobning og grimt sprog, og opbyg et positivt læringsmiljø med indbyrdes tolerance, samarbejdsvilje og energi.

Et positivt og trygt læringsmiljø er af afgørende betydning for elevernes læring – og naturligvis også for deres daglige livskvalitet. Men eleverne er ikke altid klædt på til at fungere sammen og rumme hinanden. Derfor er det nødvendigt at gribe dette arbejde systematisk an. Det kan I gøre med Classbuilding og Teambuilding – to elementer fra Cooperative Learning.

Gennem korte, sjove og meget strukturerede aktiviteter, som gennemføres nogle få gange om ugen, kan du:

  • fremme samarbejdsvilje og evne til gavn for det faglige arbejde
  • få mere bevægelse og energi ind i undervisningen
  • øge motivation og arbejdsglæde
  • gøre eleverne klogere på sig selv og hinanden
  • skabe stærke positive relationer på kryds og tværs i klassen
  • styrke elevernes følelse af at høre til og være en del af fællesskabet
  • udvikle konkrete sociale færdigheder

Formålet med kurset er at give lærere og pædagoger redskaber til at arbejde helt lavpraktisk med trivsel. Deltagerne får bl.a. indblik i nogle af de grundlæggende mekanismer, der er med til at skabe eksklusion og i, hvordan man med enkle aktiviteter kan igangsætte helt nye mekanismer, der fremmer inklusion. Der er masser af praksis på dagen, hvor vi afprøver en stribe eksempler på Classbuilding og Teambuilding, så deltagerne kan mærke på egen krop, hvordan følelsen af tilhør og indbyrdes accept kan udvikles næsten fra minut til minut. Det fortrykte deltagermateriale indeholder kopiark, som er lige til at bruge i klasserne.

Kurset er på kort tid blevet meget populært – måske fordi det fungerer fabelagtigt som en pædagogisk dag, hvor lærerne kan blive rystet sammen – og lære en masse samtidig!

Kurset henvender sig til lærere på alle klassetrin samt pædagoger i indskolingen, SFO og fritidsordninger. Forudgående kendskab til Cooperative Learning er en fordel, men ikke et krav.

 

Tilmeld dig her

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.