Cooperative Learning for alle fag – Dag 1-4

Når eleverne lærer via Cooperative Learning, bliver de deltagere i organiserede processer, der fremmer både undervisningsdifferentiering og inklusion. Via simple strukturer som Par på tid, Mix-par-svar og Møde på midten kan I som lærere hver dag lede klassen igennem motiverende og fællesskabsopbyggende læreprocesser, der kan få helt nye sider frem i jeres elever – også de elever, der normalt har det svært i klassen.

Nøglen til de imponerende resultater for Cooperative Learning er samtidighed. Alle elever har ganske enkelt et meget højt fagligt aktivitetsniveau samtidig, når I anvender strukturerne i jeres undervisning, og de indbyggede grundprincipper i strukturerne sørger for, at alle elever inkluderes, og at deres indbyrdes relationer og sociale færdigheder hele tiden udvikles undervejs.

Strukturerne er nemme at bruge, og når I mestrer dem som undervisere, kan I bruge dem til næsten alt – samtidig med, at de vil blive ved med at udfordre jeres kreativitet og didaktiske tænkning.

Dag 1:
Indhold: Dagen er et introduktionskursus, der fører deltagerne igennem de vigtigste elementer i Cooperative Learning og giver mulighed for at opleve CL i praksis. Vi vil bl.a. arbejde med Team-sammensætning, SPIL-principperne, og naturligvis med Cooperative Learning strukturerne. En række af disse afprøves og udforskes undervejs, og deltagerne hjælper med at generere konkrete ideer til anvendelse af strukturerne i egne fag og klasser. Workshoppen er udviklet på grundlag af adskillige års erfaringer i Danmark, og indeholder masser af praktiske implementeringstips og vinkler på håndteringen af elever med forskellige forudsætninger.

Dag 2:
Indhold: En af de helt store styrker ved Cooperative Learning er, at man udvikler sociale færdigheder samtidig med, at man arbejder med undervisningens faglige indhold. På denne kursusdag er der fokus på, hvordan man organiserer denne sociale side af arbejdet, så eleverne udvikler en vifte af sociale færdigheder og gode vaner, mens de lærer – og uden at det tager fokus fra det faglige arbejde. Der vil også blive arbejdet med Classroom management, meta-dialog og andre elementer, der er med til at få Cooperative Learning til at fungere optimalt. Undervejs afprøver vi naturligvis flere strukturer og udveksler konkrete faglige ideer til din undervisning.

Dag 3:
Indhold: Cooperative Learning lægger stor vægt på elevernes evne til at tænke selv, argumentere, se mange vinkler på samme sag og reflektere. Strukturer, der fremmer sådanne processer er et af temaerne på dag 3. Vi skal også kigge på, hvordan en, flere eller mange strukturer kan indgå i netop din planlægning af en typisk lektion. Derudover byder dag 3 på en meget populær projekt-præsentationsstruktur.

Dag 4:
Indhold: Deltagerne har nu som regel en del erfaringer og er ved at være velbevandrede i CL. På dag 4 arbejder vi bl.a. med det store overblik: Vi prøver at blive skarpere til at vurdere, hvilke strukturer, der egner sig bedst til hvad, og vi arbejder med at kombinere forskellige undervisningsmaterialer med egnede strukturer. Workshoppen er naturligvis igen spækket med CL strukturer og refleksioner over, hvordan de kan anvendes i forskellige sammenhænge. Der vil også være fokus på, hvordan man kommer videre – enten på egen hånd, eller i samarbejde med kolleger eller evt. hele skolen.

Underviser:
Kagan-certificeret Cooperative Learning instruktør fra Cooperative Learning DK.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til lærere i grundskolen, både med og uden tidligere erfaring med CL. Andre undervisere er også velkomne.

I forbindelse med kurset udleveres bogen Cooperative Learning – undervisning med samarbejdsstrukturer.

Tid:
Dag 1: Mandag d. 27. oktober 2014
Dag 2: Onsdag d. 26. november 2014
Dag 3: Torsdag d. 8. januar 2015
Dag 4: Onsdag d. 4. februar 2015

Sted: Alinea, København

Læs mere og tilmeld dig her

 

 

 

 

 

 

 

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.