Klasseledelse og Cooperative Learning

Hvad er forbindelsen mellem klasseledelse og Cooperative Learning? Og hvordan supplerer det ene det andet?

Vores kurser i klasseledelse handler om etableringen af optimale rammer for god undervisning. Kurserne i klasseledelse er relevante både for lærere og skoler, der arbejder med Cooperative Learning og for dem, der ikke gør. De er baseret på international forskning om klasseledelse og trækker på erfaringer fra nogle af verdens bedste praktikere og forskere på området.

I forbindelse med vores arbejde på skolerne ser vi ofte, at implementeringen af nye undervisningsstrategier – herunder Cooperative Learning – vanskeliggøres af, at der mangler klare rammer for det daglige arbejde i klassen. Mangel på organisering, grundlæggende spilleregler og fælles aftaler om, hvordan man begår sig  klassen, gør at mange ting bliver besværlige og tager lang tid, og at undervisningen bliver præget af uro, unødige forhandlinger om småting og til tider meget spildtid. Det går både ud over elevernes læring og deres trivsel.

Succesfuld implementering af en hvilken som helst undervisningsform, inklusive Cooperative Learning, er betinget af, at der er styr på klasseledelse. Når det ikke er tilfældet, bliver det svært.

Hvis I allerede har taget vores kurser i Cooperative Learning, vil I have stødt på elementer, vi betegner som “Classroom management”. Disse praktiske redskaber hjælper med at organisere arbejdet i Cooperative Learning strukturerne mere effektivt. De er imidlertid i vid udstrækning knyttet ret konkret til implementeringen af Cooperative Learning. Hvis man har brug for en ny start med klasseledelse, skal der meget mere til end det! Vores nye kurser i klasseledelse kan således skabe et mere solidt fundament, der vil gøre implementeringen af både Cooperative Learning og andre undervisningsformer langt mere tilfredsstillende.

I tilrettelæggelsen af arbejdet på den enkelte skole, tager vi naturligvis hensyn til, om skolen allerede er i gang med Cooperative Learning, så kurset i disse tilfælde kan støtte bedst muligt op om dette arbejde, eller om skolen arbejder med andre tiltag, som ønskes koblet til klasseledelsesarbejdet.

Ring til Jette Stenlev på 23 26 81 19 og få en dialog om, hvor I er, og hvad jeres visioner for klasseledelse på skolen er.

 

 

 

 

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.