Klasseledelse – 1 dag

Aalborg, d. 26. februar 2015

“Hvis du træder ind i klassen den første dag uden at have en plan for klasseledelse, er det for sent.”                                                                                                                                            Harry Wong

God klasseledelse begynder længe før læreren træder ind i klassen. Det starter med lærerens visioner og planlægning.

Eleverne skal vide, hvad man forventer af dem for at kunne gøre det rigtige. Tydelige forventninger gør det muligt for dem at navigere i skolen og i undervisningen og fokusere deres energi på læring. Uklare forventninger får dem derimod til at lede efter grænser og prøve sig frem, med forstyrrelser af undervisningen til følge. Det tvinger dig til at reagere igen og igen med irettesættelser, forklaringer og individuelle forbud og påbud. Det tager tid fra læringen og skaber dårlig stemning.

Et vigtigt mål for den gode klasseledelse er at få klassen til at fungere som et samarbejdende og lærende fællesskab – en kompleks udfordring, der stiller store krav til læreren om overblik, systematik og konsekvens, og hvor konkrete strategier er helt nødvendige.

Om kurset

Kurset er baseret på international og dansk forskning og med eksempler fra nogle af de mest anerkendte praktikere på området. Kurset kan ses som en komprimeret udgave af vores lange kursusforløb, og deltagerne vil på dagen få mulighed for at blive klogere på, hvilke felter indenfor klasseledelse, der med fordel kan få ekstra fokus hos den enkelte. Emnerne vil bl.a. være:

  • etablering af et positivt og læringsorienteret klassemiljø
  • udvikling af gode elev-elev relationer med indbyrdes hjælpsomhed
  • organisering af timens opstart, overgange og afslutning
  • synlig læring med tydelige mål, succeskriterier, feedback og evaluering
  • organisering af engagerende læreprocesser, så ingen har tid til at kede sig
  • etablering og opretholdelse af procedurer og aftaler
  • lærerens psykiske beredskab til at håndtere stressfaktorer i undervisningen
  • nye måder at møde forskellige former for elevadfærd, som fx tillært hjælpeløshed
  • samarbejde om klasseledelse med kolleger, ledelse og forældre

For at gøre det nemmere at omsætte teori til praksis i den daglige undervisning, har vi på kurset en del konkrete øvelser, hvor deltagerne dels laver koblinger mellem deres egen hverdag og kursusindholdet og dels afprøver konkrete strategier, der kan bruges med eleverne i klasserne.

Du kan tilmelde dig kurset her

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.