God undervisning starter med god klasseledelse

Succesfuld implementering af en hvilken som helst undervisningsform, inklusive Cooperative Learning, er betinget af, at der er styr på klasseledelse. Når det ikke er tilfældet, bliver det svært.

I forbindelse med vores arbejde på skolerne oplever vi ofte, at der er behov for mere struktur og for mere klare rammer omkring undervisningen – men også sommetider for en helt anden stemning i klassen end det er tilfældet. Generel uro, tilbagevendende forhandlinger om småting og en til tider negativ tone i klassen trækker energi ud af både lærer og elever og gør implementeringen af effektive undervisningsstrategier vanskelig.

Vi vil gerne bidrage til at få dette fundament af klasseledelse på plads, så lærerne kan bruge mere af den samlede tid og energi på selve undervisningen – og så eleverne kan få en bedre skoledag med ro, et rart klassemiljø og fokus på læring. Vi har derfor udviklet et kursusforløb, som henvender sig både til skoler, der arbejder med Cooperative Learning og til alle andre skoler, der ønsker at få fast grund under fødderne, når det gælder klasseledelse.

Læs mere om vores kursusforløb i klasseledelse her

 

Johnny Kræmer Jensen, souschef på Rosendalskolen, udtaler:

“Efter succesrige kurser for vores 75 lærere inden indeværende skoleår, så er det tydeligt, at CL strukturerne fylder rigtig meget for teamene og via mine observationer af undervisning på mange årgange, så bliver teorien omsat til praksis i en grad, så man som pædagogisk leder bliver helt positivt overvældet. Vi glæder os vildt meget til kursusdag 3 og 4, som skal afvikles senere i dette kalenderår. - Samarbejdet med Cooperative Learning DK har fungeret perfekt fra planlægning til praksis, og et samarbejde som Rosendalskolen klart kan anbefale!”