Innovationsundervisning med Cooperative Learning – 1 dag

Kurset tager udgangspunkt i KIE-modellen for entreprenørskabsundervisning og i Cooperative Learning. Målsætningen er, at lærerne kan opkvalificere innovationsundervisningen ved at koble den med Cooperative Learning strukturer, for derved at skabe høj aktivitet og fokus hos eleverne og styrke netop de typer af tænkning, der er relevante i de forskellige faser i de innovative processer. Samtidig vil de forskellige strategier fra kurset kunne anvendes hver for sig i fagene, hvor de kan fremme innovativ tænkning og læring – også når overskriften ikke er innovation.
Vi tager udgangspunkt i jeres forhåndskendskab til henholdsvis innovation og entreprenørskab og til Cooperative Learning, så kurset passer til deltagernes forudsætninger.
Ring og hør mere på 88 24 50 84.

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.