Tip til din CL-undervisning

Meta-dialog

Husker du metadialogen, når du underviser med CL? Hvad er meta-dialog egentlig – og hvordan gør man?

Metadialog er dialog med eleverne om, hvorfor vi gør, som vi gør. Det handler ikke om at forklare eleverne hvad de skal gøre eller hvordan, selvom det selvfølgelig også hører med i undervisningen. Metadialog  handler om hvorfor – eller med hvilken hensigt. Metadialog inddrager eleverne i den pædagogiske dagsorden, så de er med til at tale med om, hvad vi kan blive dygtigere til eller få større indsigt i, når vi gør de forskellige ting, og hvorfor det er vigtigt. Dermed er den med til at vise eleverne, at hver enkelt aktivitet, de inddrages i, har nogle velovervejede mål, som i CL altid både er faglige og sociale.

Metadialogen er også en god hjælp til læreren, som jo kun kan have en fornuftig metadialog med eleverne, hvis den pågældende aktivitet faktisk har relevante faglige og sociale mål. Har man svært ved at formulere dem, kan det være, man ikke selv er afklaret nok omkring, hvad man egentlig vil med aktiviteten, og der er måske grund til at tænke den om.

Metadialogen har en vigtig funktion i forhold til elevernes motivation og også i forhold til deres tilgang til den enkelte aktivitet. Hvis de ved, at et af målene med at anvende Quiz og byt er at blive bedre til at tale med alle mulige forskellige, er de mere tilbøjelige til at gå hen til klassekammerater, de ikke så ofte taler med, end hvis de tror, at det at møde andre er en tilfældig ”bivirkning” i aktiviteten. Og hvis de forstår, hvilken værdi det har på længere sigt at kunne kommunikere med alle man møder, giver det naturligvis endnu mere mening. På samme måde, hvis eleverne ved, at et af målene med Par på tid er at blive god til at lytte aktivt og vise det med sit kropssprog, og hvis de kan se, hvorfor det kan være en god færdighed i tilværelsen generelt, så er der større sandsynlighed for at de får opøvet denne færdighed, end hvis dette ikke italesættes direkte.

Bemærk: Undgå at metadialogen bliver en klasseværelse A proces. Lad i stedet eleverne summe i par om et af dine meta-spørgsmål og saml derefter et par svar op og suppler med dine egne.

Erfaringen viser, at jo mere eleverne er med i tænkningen omkring, hvorfor man gør tingene og hvad man kan blive god til af det, jo mere meningsfuld forekommer undervisningen og jo højere bliver motivationen, forudsat naturligvis at man formår at italesætte målene, så de forekommer eleverne relevante i deres eget personlige projekt som mennesker. Det er lærerens opgave at sikre, at dette sker.

 

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.