A. P. Møller-ansøgning?

Så er der endelig en pulje, der helt enkelt handler om god undervisning. Det er jo pragtfuldt! For jer, der er begyndt at arbejde med Cooperative Learning eller har lyst til at komme i gang, er her en helt ny mulighed for at sætte ambitionsniveauet højt og faktisk få mulighed for at gennemføre et større projekt.

I fondens specifikationer står der bl.a. om ansøgningskriterier:

Fonden lægger vægt på, at projekterne forberedes, gennemføres og følges op på en sådan måde, at de får størst mulig effekt på elevernes læring og trivsel i folkeskolen, herunder fokus på:

  • Velbegrundede længerevarende kompetenceudviklingsforløb
  • Praksisnærhed med udgangspunkt i skolens virkelighed
  • At teori omsættes til praksis (transfer)
  • Kollektiv/teambaseret kompetenceudvikling (dvs. flere medarbejdere fra samme skole deltager i forløb sammen)
  • Forløb, der baserer sig på evidens og anerkendte erfaringer.”

Vi er glade for samtlige punkter på listen og hæfter os bl.a. ved kravet om praksisnærhed, som også lyder fra kommunerne i forbindelse med skolereformen. I vores forløb arbejder vi tæt sammen med både ledelse og den enkelte lærer, og en rundspørge blandt skoleledere har vist, at implementeringsgraden i forbindelse med vores forløb er meget høj og forandringerne ofte vedholdende selv efter en årrække.

Læs mere om fondens betingelser her:  http://www.apmollerfonde.dk/folkeskolen/ansoegning.aspx

Hvis I er interesseret i at tale med os om mulighederne for at lave et forløb på jeres skole, på flere skoler i jeres kommune, eller i en anden form for samarbejde, så ring til Jette Stenlev på tlf. 23 26 81 19 eller skriv til  Jette@cooperativelearning.dk . Vi deltager gerne i både behovsafdækning, planlægning af forløb og udformning af ansøgning.

Bemærk at vi også laver kursus- og implementeringsforløb om klasseledelse. Læs mere her

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.