Samarbejde med kommuner

Vi har siden 2007 samarbejdet med en lang række kommuner om uddannelse af deres lærere i Cooperative Learning. Samarbejdet er foregået forskelligt fra kommune til kommune, men grundlæggende har det bestået i at alle kommunens lærere har været igennem vores 4-dagsforløb, enten via åbne kurser udbudt af kommunen eller ved at kommunen har stået for kurser på alle skolerne. I nogle tilfælde suppleres kurserne af praksiscoaching på skolerne. Kommuner, vi har haft eller har et omfattende samarbejde med, er:

  • Gentofte kommune
  • Guldborgsund kommune
  • Halsnæs kommune
  • Holbæk kommune
  • Morsø kommune
  • Nyborg kommune
  • Ringkøbing-Skjern kommune
  • Rudersdal kommune
  • Sønderborg kommune
  • Færøerne

Pilotprojekt i Morsø kommune

I samarbejde med Morsø kommune har vi i skoleåret 2012-13 og 2013-14 kørt et omfattende kursus- og implementeringsforløb på Sydmors Skole og Børnehus. Her får lærerne for første gang i Danmark mulighed for at gennemgå et komplet uddannelsesforløb i Cooperative Learning med coaching og vejledning til implementeringen undervejs. Cooperative Learning er blevet en integreret del af lærernes undervisning, og deres udviklingsforløb for næste skoleår om Målstyret undervisning og aktionslæring bygger videre på deres CL kompetencer og leveres også af os.

Ambitiøst CL-samarbejde med Holbæk kommune

I Holbæk kommune kommer de sidste ca. 150 lærere igennem 4-dagsforløbet i skoleåret 2014-15. Kommunen har iværksat kurserne og kommunen er også tovholder i forhold til skolernes fortsatte arbejde med at implementere Cooperative Learning i lærernes praksis, bl.a via praksiscoaching og andre organisatoriske tiltag. Dette sker i et tæt samarbejde imellem kommunen, skolerne og Cooperative Learning DK. I foråret 2015 begynder vi, som et led i dette arbejde, at uddanne interne CL-vejledere på kommunens skoler, så disse på sigt selv kan tage sig af vejledning og coaching af egne lærere.

Hvordan kommer man i gang med CL i en kommune?

Vi foreslår, at vi holder et møde, så vi kan få snakket igennem, hvilke erfaringer skolerne i jeres kommune allerede har med Cooperative Learning, og hvordan skolernes situation i øvrigt er – ikke mindst i forhold til inklusionsindsatsen, læringsmiljøet og det faglige niveau. På det grundlag kan vi drøfte, hvordan vi bedst kan tilrettelægge et efteruddannelsesprojekt i kommunen, så vi opnår den største effekt i form af både faglig læring, trivsel og inklusion.

Hvordan kommer man i gang med Målstyret undervisning og synlig læring?

Vi foreslår, at vi holder et møde med henblik på en afklaring omkring nuværende kompetencer og ønsket udbytte af forløbet. I de nærmere drøftelser af forløbenes indhold og form foreslår vi møder med repræsentanter fra skolernes ledelser og, hvis det er muligt, besøg på skolerne for at få det optimale billede af den sammenhæng, forløbet skal indgå i, inden det tilrettelægges endeligt. Forløbene afvikles normalt i tæt dialog med den enkelte skole.

Ring og høre nærmere på 23 26 81 19

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.