Få ledelsessparring over Skype

Hvis I allerede arbejder med CL og gerne vil styrke implementeringen, så kan skolens ledelse eller pædagogiske nøglepersoner få sparring over Skype. Her kan I få hjælp til, hvilke tiltag I kan foretage som ledelse for at opnå højere kvalitet i implementeringen af CL, for at få flere lærere i gang med CL eller hvad der måtte være jeres behov. Vi kan også drøfte helt konkrete udfordringer, I måtte have på skolen i forbindelse med lærernes anvendelse af CL.

Sparring på skype varer typisk en time pr gang. Det kan foregå en enkelt gang, eller vi kan aftale et forløb, hvor I fx får sparring en gang om måneden i et halvt eller et helt år.

Ring og hør nærmere på 88 24 50 84.

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.