Praksis-coaching

Få en vejleder lige ved hånden, mens du underviser!

Hvad er praksis-coaching?

Praksis-coaching er en særlig slags vejledning, som finder sted direkte i undervisningen. Coachen hjælper læreren med at gøre tingene rigtigt, mens hun gør dem! (Ordet coach skal forstås som en træner eller hjælper, ligesom fx en tennis coach)

Vi laver praksiscoaching i forbindelse med alle vores kursusforløb: Cooperative Learning, Målstyret undervisning og Win-win klasseledelse.

Her følger en beskrivelse af praksiscoaching i Cooperative Learning

Når I har været igennem et antal kursusdage i Cooperative Learning (typisk 2 dage, men det kan også være hele 4-dags grundforløbet) og er kommet i gang med at øve jer i Cooperative Learning, anbefaler vi, at I får en af vores instruktører ud og vejlede jer direkte i undervisningen.  Alle vores instruktører er også uddannet som CL-coach hos Kagan og efteruddannet hos os.

Hvorfor bruge praksis-coaching?

Cooperative Learning er på mange måder et håndværk. Man bliver god til at undervise med det ved at øve sig. Og skarphed i udførelsen er helt afgørende. Her kan coachen hjælpe læreren, uden at det tager tid fra undervisningen, og uden at eleverne opdager det! Erfaringerne fra bl.a. USA viser, at når et kursusforløb følges op af coaching, stiger implementeringsgraden markant.

Hvordan foregår det?

Coachen er i hver klasse i 15-20 minutter, hvor hun ser læreren undervise med en CL-struktur, som er aftalt i forvejen. Coachen iagttager undervisningen, udfylder et coaching-skema med de iagttagelser, hun gør, og når hun har identificeret det sted undervejs, hvor en ændring kan gøre den største forskel, går hun diskret hen og giver læreren et relevant tip, som denne anvender med det samme. Eleverne opdager som regel intet, fordi coachingen foregår, imens de er optaget af samarbejdet i strukturen. Coachen afleverer det udfyldte coaching ark til læreren, så hun kan se, hvilke ting der lykkedes godt, og hvor hun med fordel  kan blive skarpere. (Kontakt os evt. for mere detaljeret beskrivelse).

Hvem har glæde af coachingen?

Lærere der har en vis øvelse i at anvende Cooperative Learning får mest ud af at blive coachet. Derfor placeres coaching typisk  efter Dag 2, 3 eller 4 i kursusforløbet. Det anbefales at anvende et frivillighedsprincip, så ingen føler sig presset. Man får langt det bedste udbytte af coachingen, hvis man selv er motiveret for at blive bedre.

Hvor meget coaching anbefales til den enkelte lærer?

Blot en enkelt coaching kan have en stor effekt, men det optimale er, at den enkelte lærer kan blive coachet 2-3 gange over en periode på 1-2 år.

Hvordan organiseres en coachingdag?

Skolen udfylder i god tid et skema, der viser, hvilke lærere, der skal coaches på de forskellige tidspunkter og i hvilken struktur. Coachen kommer om morgenen og følger skemaet dagen igennem, så hun er i to klasser pr 45 minutters lektion. Dagen afsluttes med et fælles møde for alle coachede lærere, hvor coachen samler op på de tendenser, hun har set og anbefaler fokuspunkter til den næste periode.

Hvis du ønsker at vide mere om coaching, eller at lave en aftale om at få en coach på besøg på jeres skole, så ring på 88 24 50 84 og få en snak.

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.