Aktionslæring

Aktionslæring er eksperimenteren i og refleksion over egen undervisning med henblik på at udvikle og opkvalificere sin pædagogiske praksis. Undervisningsministeriets model for aktionslæring angiver følgende fem trin:

  • Formulering af problemstilling
  • Iværksættelse af aktion
  • Iagttagelse
  • Refleksion
  • Ny aktion

Når aktionslæring anvendes i forbindelse med et kursus, kan modellens første trin med fordel formuleres som en ambition, snarere en et problem. Efterhånden som man kommer længere frem i kursusforløbet, kan både ambitioner og eventuelle problemer danne udgangspunkt for en aktionslæringscyklus.

Hvis I ønsker aktionslæringsdelen, taler vi forløbet igennem med skolens ledelse først. På første kursusdag laver vi – hvis der er et ønske om det – en kort introduktion til aktionslæring. Vi udleverer også inspirationsmateriale omkring organisering af aktionslæringsprocesserne og giver eksempler på mulige ambitioner eller problemstillinger i forhold til de enkelte kursusdage, så øvelsen mellem kursusgangene bliver så målrettet og udbytterig som muligt. (Se mere nedenfor)

Coaching som led i aktionslæringsprocesserne

Vi anbefaler, at lærerne bliver coachet midt i aktionslæringsforløbet. Coachingen baserer sig på den problemstilling/ambition, lærerne arbejder med og giver inspiration til næste problemstilling. Coachingen finder sted i deres egen undervisning og kræver ingen skemaændringer eller ekstra lærertid.

Læs mere om praksis-coaching her

Oversigt over kursus med tilknyttet aktionslæring

Kursusdag 1: 6 timers kursus. Aktionslæring igangsættes.

3-4 uger: Aktionslæring baseret på indholdet fra kursusdag 1

Praksiscoaching med instruktør fra CL DK

3-4 uger: Aktionslæring med revideret problemstilling

Kursusdag 2: 6 timers kursus. Inkluderer kort opsamling og ny igangsættelse af aktionslæring.

3-4 uger: Aktionslæring baseret på indholdet fra kursusdag 2

Praksiscoaching med instruktør fra CL DK

3-4 uger: Aktionslæring med revideret problemstilling

Kursusdag 3: 6 timers kursus. Inkluderer kort opsamling og ny igangsættelse af aktionslæring.

3-4 uger: Aktionslæring baseret på indholdet fra kursusdag 3

Praksiscoaching med instruktør fra CL DK

3-4 uger: Aktionslæring med revideret problemstilling

Osv.

Man kan også vælge at nøjes med enten aktionslæring eller coaching, men vi anbefaler begge dele, hvis det er muligt.

Ring og hør mere på 23 26 81 19 eller skriv til info@cooperativelearning.dk

 

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.