Implementering

Flere og flere skoler, gymnasier og erhvervsskoler mv. vælger at køre hele kursusforløb på 3-5 dage for hele lærergruppen – og stadig flere vælger at supplere kursusforløbet med coaching og vejledning. Og det er en rigtig god ide: En ting er nemlig kurserne, der giver den viden og indsigt, der er grundlaget for den ændrede praksis, men noget andet er selve praksis ude i hverdagen, hvor fx CL-strukturer, Mål og feedback eller klasseledelsesstrategier skal implementeres. Det er igennem daglig øvelse, at man har muligheden for at skærpe sine færdigheder og få det nye indarbejdet. Men når alle dagligdagens krav sætter ind, skal der virkelig fokus til for at sikre, at der er overskud til udviklingsprocesserne. Derfor er det en god ide at lægge en plan, der omfatter både kursusdage og de øvrige implementeringstiltag, der skal finde sted undervejs, og når kursusforløbet er gennemført.

Erfaringen viser, at arbejdet med implementering og med fortsat udvikling af lærernes kompetencer med fordel kan indeholde en række elementer. Det drejer sig om:

Lederkursus - for ledere og pædagogiske nøglepersoner, hvor ledere og nøglepersoner får redskaber til at organisere implementeringsprocesserne på skolen. Ring på 88 24 50 84 og hør nærmere.

Praksis-coaching – en meget virkningsfuld vejledningsform, som foregår i selve undervisningen og derfor ikke tager ekstra lærertid. Læs om praksis-coaching her

Strukturklub-møder – regelmæssige ret korte møder efter en særlig skabelon, hvor en struktur introduceres, afprøves og udforskes af lærerne, inden de går ud og arbejder med den i klasserne.

Opsamlingsworkshops som typisk placeres 4-12 måneder efter det egentlige kursusforløb, eller i form af skræddersyede dage, der samler op på netop det, I har behov for.

Hjælp til lektionsplanlægning - både i forbindelse med Cooperative Learning, Målstyret undervisning og Klasseledelse. Det kan fx foregå i fagteam eller årgangsteam.

Andre typer af vejledning som tilrettelægges efter de behov, der opstår. Læs om vejledning her

Ring og få en snak om, hvordan de forskellige elementer kan sættes hensigtsmæssigt sammen til en implementeringsplan til netop jeres skole.

 

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.