Gymnasier

Vi har i en årrække holdt kurser for gymnasielærere – både via GL og ude på gymnasierne.

Vi holder kurser i Målstyret undervisning, i Cooperative Learning og i Klasseledelse.

De næste åbne kurser for gymnasielærere er:

Målstyret undervisning og synlig læring – 1 dag

Tid og sted: D. 12. november 2015 i Fredericia. Tilmeld dig her.

Målstyret undervisning og synlig læring – 2 dage

Tid og sted: D. 31. marts og 1. april 2016 i Horsens. Kontakt GL for mere information.

Læs mere om Målstyret undervisning og om Cooperative Learning nedenfor.

Eller kontakt os på 88 24 50 84 eller info@cooperativelearning.dk for at høre nærmere.

 

 

Målstyret undervisning og synlig læring

Selvom de fleste har ganske veldefinerede mål med deres undervisning, er det langt fra det samme som at lave målstyret undervisning. Målstyret undervisning åbner med sine mange forskningsbaserede redskaber en hel verden af tydelighed, elevinvolvering og motivation. Det kan kun anbefales!

Vi holder åbne 1-dagskurser i Målstyret undervisning og synlig læring (se ovenfor på denne side), men hvis I ønsker at arbejde skolebaseret, kommer vi gerne ud og holder kurset – eller kurserne hos jer. Længden på kurset kan aftales.

Læs her om vores 3-dags kursusforløb i Målstyret undervisning og synlig læring.

Vi har holdt kurser i Målstyret undervisning hos GL og på en række gymnasier landet over. 

Ring og hør nærmere på 88 24 50 84

Cooperative Learning

Hvorfor anvende Cooperative Learning i gymnasiet?

Gymnasierne viser stadig større interesse for Cooperative Learning. Det kan der være mange årsager til. Nogle af dem er ganske givet, at Cooperative Learning styrker fagligheden ved at

  • gøre det meget nemmere at fastholde elevernes motivation og faglige fokus i undervisningen
  • gøre det nemmere for læreren at tilrettelægge undervisningen og lede klassen
  • øge den enkelte elevs mulighed for individuelle præstationer i den daglige undervisning
  • klæde eleverne bedre på til eksamen

Cooperative Learning er forskningsbaseret innovativ pædagogik, der får en helt anden dynamik frem i læreprocesserne end vi er vant til fra klasseundervisning og gruppearbejde. Resultatet er højere faglighed og et positivt og aktivt læringsmiljø. Vi henviser til artikler mv. under “Om Cooperative Learning”.

Læs interviews om Cooperative Learning med en gymnasielærer i matematik og hans elever

Hvilke Cooperative Learning kurser anbefaler vi? Det kommer an på, hvor ambitiøse I er.

Her er nogle muligheder:

  • Introduktion til Cooperative Learning for alle fag: 1 dag a 6 timer. Læs om kurset her
  • Kursusforløb for alle fag: 4 dage a 6 timer (hvoraf dag 1 svarer til introduktionsdagen ovenfor). Læs om kurset her
  • Kursus- og implementeringsforløb: 4 dage a 6 timer samt et antal coaching/vejledningsdage med bl.a. aktionscoaching i klasserne. Læs om coaching her

Vi har en CL-instruktør, som selv er aktiv gymnasielærer, og desuden flere andre med stor erfaring i at holde kurser på alle typer af gymnasiale uddannelser.

Du kan finde en oversigt over anbefalinger, både for jer, der skal i gang og jer, der ønsker at videreudvikle jeres CL-kompetencer. Læs her

Vi har holdt CL-kurser på mere end 50 gymnasier landet over.  Klik her og se nogle af dem her

Læs deltagernes tilbagemeldinger her fra CL-kurser afholdt på gymnasiale uddannelser.

 

 

 

 

Hvad de siger på gymnasierne

For 2 ½ år siden var jeg på et inspirerende kursus afholdt af Gunhild fra Cooperative Learning DK, og jeg tænkte ”hold da op, der er noget at komme efter her.”

Sune de Montgomery Nørgård, matematiklærer, Rødovre Gymnasium

“Det at man kan gå rundt blandt 30 elever og opleve, at de allesammen snakker om noget fagligt hele tiden – det er jo fantastisk!”

Birthe Melskens, Niels Brocks Handelsgymnasium

“Vi havde jo CL-kursus i onsdags, og det var en fantastisk succes med en yderst kompetent underviser. Og med den konsekvens, at interessen for CL er så stor, at vi faktisk planlægger at starte 1-2 CL-baserede klasser op på gymnasiet efter sommerferien”.

Morten Severin, Inspektor, Vesthimmerlands Gymnasium & HF

Mit højniveau engelskhold på Maribo Gymnasium præsterede at lave tolv(!) 12-taller til mundtlig studentereksamen. Jeg har før haft dygtige klasser, men dette resultat er nærmest uhørt. Den store forskel, jeg kan få øje på, er, at jeg har anvendt CL i 1,5 år. Nanna Holt Kjær, Maribo Gymnasium.
Jeg er ligeledes overbevist om, at årsagen til, at denne klasse ligefrem ønskede at komme op i Shakespeare, skyldes CL. Eleverne opnår en helt anden optagelse af viden og færdigheder, når de via strukturer alle sammen straks skal anvende og italesætte mit input.
Alle elever præsterede max til eksamen.
Jeg er så glad for CL!!!

Nanna Holt Kjær, Maribo Gymnasium