Gratis eftermiddag i Århus

Skab en stærk og glad klasse med Classbuilding og Teambuilding

SKOLF: Torsdag d. 10. oktober 2013 kl. 14-16

Et positivt og trygt læringsmiljø kommer ikke af sig selv. Men heldigvis er der masser af konkret hjælp at hente. Med korte, strukturerede aktiviteter, der udvikler elevernes sociale og personlige kompetencer, kan du styrke elevernes følelse af at høre til og være betydningsfulde for hinanden. Aktiviteterne stimulerer den indbyrdes tolerance og udvikler samtidig samarbejds-færdigheder til gavn for det faglige arbejde i klassen. Få konkrete aktiviteter med hjem som du kan prøve af i din klasse med det samme – og få et indblik i, hvad den ny bog om Classbuilding og Teambuilding handler om.

Læs mere her

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.