God undervisning starter med god klasseledelse

Cooperative Learning 

Cooperative Learning sætter struktur på den faglige undervisning, skaber elevaktiverende læreprocesser og skærper lærerens færdigheder på en lang række områder, bl.a. når det handler om at skabe et positivt læringsmiljø og sætte tydelige mål. Med anvendelse af Cooperative Learning styrkes både elevernes faglige præstationer og deres sociale udvikling. Cooperative Learning vurderes af mange internationale eksperter (Slavin, Marzaon, Jensen og mange andre) som en helt central undervisningsform i den moderne skole.

Vi har siden 2006 holdt kurser og implementeringsforløb i Cooperative Learning på hundreder af folkeskoler og andre skoler og uddannelsesinstitutioner. Vi samarbejder allerede med en række kommuner om at kvalificere deres lærere til at undervise med Cooperative Learning.

Læs om vores kurser i Cooperative Learning, om implementering og om Cooperative Learning generelt på denne hjemmeside.

Klasseledelse

Succesfuld implementering af en hvilken som helst undervisningsform, inklusive Cooperative Learning, er betinget af, at der er styr på klasseledelse. Når det ikke er tilfældet, bliver det svært.

I forbindelse med vores arbejde på skolerne oplever vi ofte, at der er behov for mere strukturer og for mere klare rammer omkring undervisningen – men også sommetider for en helt anden stemning i klassen end det er tilfældet. Generel uro, tilbagevendende forhandlinger om småting og en til tider negativ tone i klassen trækker energi ud af både lærer og elever og gør implementeringen af effektive undervisningsstrategier vanskelig.

Vi vil gerne bidrage til at få dette fundament af klasseledelse på plads, så lærerne kan bruge mere af den samlede tid og energi på selve undervisningen – og så eleverne kan få en bedre skoledag med ro, et rart klassemiljø og fokus på læring. Vi har derfor udviklet et kursusforløb, som henvender sig både til skoler, der arbejder med Cooperative Learning og til skoler, der ikke gør det.

Læs mere om vores kurser i klasseledelse her.

 

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.