1 GL og GR's oplæg om skoleforsøg

 

I indledningen til oplægget om pædagogiske forsøg skriver GL og GR: ”Uddannelserne skal blive endnu bedre til at udfordre og fastholde unge med forskellige forudsætninger og med forskellig social og kulturel baggrund. Alle elever skal have optimale faglige udfordringer og optimalt udbytte af undervisningen. Organisering og tilrettelæggelse af undervisningen skal udvikles, s������ elevernes læring bliver bedst mulig og sektorens ressourcer anvendes optimalt. 

Reformen af de gymnasiale uddannelser fra 2005 styrkede behovet for, at flere forskellige undervisningsformer blev taget i brug. Samtidig betyder de senere års bredere elevmålgruppe, der i dag går på en gymnasial uddannelse, at undervisningen skal tænkes og tilrettelægges med en bred vifte af aktiviteter, så alle elever bliver udfordret.

Gymnasieskolernes Rektorforening og Gymnasieskolernes Lærerforening har drøftet disse spørgsmål og er enige om, at sektoren kan gøre det endnu bedre. Det er baggrunden for at foreningerne har foreslået, at der iværksættes et skolebaseret udviklingsgrogram, der har fokus på at forbedre og styrke elevernes læring i overensstemmelse med reformens intentioner. I forlængelse heraf har foreningen drøftet, hvad der er et tidsvarende undervisningsbegreb, og hvordan undervisningen kan organiseres og tilrettelægges”.

Og lidt længere nede på samme side i oplægget:

”På baggrund heraf vil de to foreninger opfordre til lokal debat og iv��rksættelse af omfattende forsøg med radikalt anderledes måder at organisere og tilrettelægge undervisningen p������������������”.

Læs hele oplægget på www.gl.org/OmGL/emner/GLGR/Sider/GL_GR_debatoplaeg.aspx

Vi synes, at stort set alt, hvad der står i oplægget om udvikling af pædagogikken i gymnasiet er en invitation til at få Cooperative Learning på banen. Prøv at læse oplægget og se, om I er enige.

Hvis I er interesserede i at kigge nærmere på mulighederne for at lave et pædagogisk forsøg med Cooperative Learning på jeres skole, så læs mere ved at vælge de andre links i feltet til venstre.

 

 


Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.