Erfaringsopsamling og videre udvikling

Workshop - 2 x 1 dag

Når kursusforløbet er overstået, og arbejdet med at udvikle CL-kompetencer i undervisningen er i gang, er der ofte et stort behov for struktureret erfaringsopsamling og sparring på de udfordringer, man er løbet ind i. Disse to enkeltstående workshopdage er tilrettelagt, så vi dels tager fat i de problemstillinger, vi har erfaring for opstår undervejs i arbejdet med CL, og dels giver deltagerne mulighed for selv at komme på banen med netop de ting, der optager dem.

De to dage har hvert sit omdrejningspunkt:

Den ene workshop har fokus på de sociale aspekter af undervisningen og behandler udfordringer i forhold til elevernes vilje til at indgå i teamsamarbejdet, og strategier til at inkludere også de elever, der har det svært med kammeraterne og med at indgå i
strukturerne på lige fod med de øvrige elever.

Den anden workshop har fokus på fagligheden i Cooperative Learning. Mange lærere bliver rigtig gode til at få strukturerne til at fungere, men får alligevel ikke det optimale faglige udbytte ud af det. Vi vil se nærmere på dette område og arbejde med en række
strategier til at optimere både faglighed og læringstid i strukturerne, så vi kan opnå det store faglige løft, som forskningen har vist
er muligt.

På begge workshops vil der være masser af erfaringsudveksling, og vi vil også arbejde med at styrke deltagernes færdigheder i selv løbende at identificere, hvilke aspekter af CL, de har brug for at fokusere på. I forbindelse med dagens arbejde vil deltagerne få en række redskaber, som de kan arbejde videre med hjemme på skolerne.

De to workshops er helt forskellige, og man kan vælge at nøjes med den ene, eller at tage dem begge – fx med nogle måneders mellemrum.

De to workshops anbefales for deltagere, der allerede har haft 4-dags grundforløbet i Cooperative Learning og har været i gang i et stykke tid.

Instruktøren er uddannet hos Kagan som Cooperative Learning instruktør, CL-coach og vejleder i CL-implementeringsprocesser.

 

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.