Daginstitutioner

Det øgede fokus på daginstitutionerne har ført til øgede krav om systematisk sprogligt arbejde med børnene. Et arbejde, der kræver viden og kompetencer udover det, der hidtil har ligget i pædagoguddannelsen.

Vi har på basis af et længerevarende projekt i en større kommune udviklet et kursusforløb med tilknyttet praksiscoaching. Forløbets indhold er baseret på begreber fra sprogpakken, herunder understøttende sprogstrategier, samtaler i hverdagen, dialogisk læsning og struktureret tematisk sprogarbejde,  og på de læringsmål, der er fastsat på daginstitutionsområdet. Kurset handler om konkret praksis og har hele tiden fokus på at opøve deltagernes færdigheder i de strategier, der arbejdes med.  I kursusforløbet anvendes bl.a. processer fra Cooperative Learning, og deltagerne lærer at anvende de elementer fra processerne, der egner sig til de 3-6 årige, således at det sproglige arbejde kan styrkes via de inkluderende processer fra CL, der sikrer at alle børn er aktivt sprogproducerende.

Med denne tilgang arbejder man også systematisk med børnenes sociale færdigheder og personlige udvikling, som reducerer konflikter og giver børnene sproglige og andre redskaber til at interagere på hensigtsmæssige måder, både i leg og i læringssituationer.

Hvis I har mange tosprogede børn i jeres daginstitution, eller blot ønsker at sprogudviklingen i jeres daginstitution skal tage fart, så kontakt os og hør nærmere.

Jette Stenlev og Janet Reid som står for forløbet, har begge en baggrund som seminarielektorer med sprogtilegnelse som deres primære felt.

Ring og hør mere om mulighederne på 23 26 81 19 eller skriv til Jette@cooperativelearning.dk

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.