Cooperative Learning – undervisning med samarbejdsstrukturer

Fra bogens bagside:

Cooperative Learning er et banebrydende og intelligent svar på de udfordringer, skolen st��r overfor i dag.

Cooperative Learning vil det hele: høj faglighed, aktiv deltagelse af samtlige elever, undervisningsdifferentiering, styrkelse af sociale og personlige kompetencer og skabelse af et stimulerende arbejdsmiljø for både elever og lærere. Det er nemt at anvende, det er sjovt – og det virker!

Cooperative Learning er bygget på flere årtiers forskning og bruges i disse år stadig flere steder på kloden – ganske enkelt fordi både lærere, elever, forældre og skoleledere kan mærke, at her er en undervisningspraksis, der vil og kan flytte skolen ind i det 21. århundrede. Med denne udgivelse er Cooperative Learning-strukturerne for første gang tilgængelige på dansk.

Cooperative Learning kan anvendes i alle skolens fag, og desuden alle andre steder hvor elever, studerende, medarbejdere eller ledere indgår i læreprocesser.Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.