Cooperative Learning i gymnasiet – 4 dage

Nu kan du melde dig til 4-dags grundforløb i Cooperative Learning for gymnasielærere. Underviseren er selv aktiv gymnasielærer.

Cooperative Learning  - innovativ undervisning til gymnasiet

De gymnasiale uddannelser har som en del af uddannelsens formål at ”udvikle elevernes kreative og innovative evner” (Bekendtgørelse for stx kap.1 stk. 4). En af vejene man kan gå for at udvikle disse evner, er ved at anvende en innovativ pædagogik.

Cooperative Learning er et tilbud til alle lærere og alle fag om at tilegne sig en pædagogik, der styrker fagligheden og skaber et dynamisk og innovativt
læringsrum. Ikke mindst det sidste kan være et vigtigt redskab i bestræbelserne på at udvikle elevernes innovative evner.

CFU Aalborg vil gerne tilbyde et 4 dages kursus fordelt ud over efterårssemestret, hvor man har mulighed for at arbejde intensivt med Cooperative Learnings metoder, kombineret med at man som underviser gør sine egne erfaring på hjemmeskolen.

Kurset er en tilpasset udgave af vores 4-dagskursus, som du kan læse en beskrivelse af her

Du kan høre mere og tilmelde dig hos Carsten Landbo Sørensen på  CLS@ucn.dk

 

 

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.