Cooperative Learning i engelskundervisningen

Nu er den her endelig: 2-dags workshop for engelsklærere.

Cooperative Learning er blevet meget populært hos engelsklærerne, fordi eleverne taler så meget i CL-undervisningen. Men god engelskundervisning er meget mere end snak – det handler om at målrette kommunikationen, så eleverne faktisk tilegner sig det ordforråd, den grammatik og de mundtlige og skriftlige kommunikative færdigheder, man ønsker, samtidig med at undervisningen er varieret, udviklende og sjov. Hvordan man anvender strukturerne og de øvrige redskaber i CL til at opnå dette, vil vi arbejde med på dette kursus, der henvender sig til engelsklærere i grundskolen, uanset klassetrin.

Formål og indhold:
Formålet med kurset er at give deltagerne viden og praktiske redskaber, så de kan tilrettelægge deres engelskundervisning med Cooperative Learning og opnå målrettede sprogtilegnelsesprocesser, der er motiverende, vedkommende og udbytterig for samtlige elever.
Vi vil bl.a. arbejde med spørgsmål som:

  • Hvordan kommer generte og usikre elever i gang med at tale engelsk?
  • Hvordan kan Cooperative Learning styrke ordforrådstilegnelsen?
  • Hvilke strukturer skal vi vælge, når vi læser og bearbejder tekster?
  • Hvordan styrker vi bedst elevernes grammatiske forståelse og sproglige korrekthed?
  • Hvordan kan man arbejde med engelskfagets skriftlige dimension med Cooperative Learning?
  • Hvordan udvikler man det sprog, der hører med til at være socialt kompetent på engelsk?

Der undervises naturligvis ikke kun i – men også MED – Cooperative Learning hele vejen igennem kurset. Mellem de to kursusgange er der mulighed for at afprøve strukturer mv., og på dag 2 vil der blive indlagt erfaringsudveksling – naturligvis i strukturer(!)

Kurset og kursusmaterialet er på engelsk.

Tid og sted:

København: Mandag d. 3. december 2012 og mandag d. 14. januar 2013 – begge dage fra 9-15.

Pris: Kun 875 kr + moms!

Vi har kun mulighed for at udbyde kurset til denne lave pris denne ene gang. Først til mølleprincippet gælder, så skynd dig at tilmelde dig.

Skriv til kursus@cooperativelearning.dk

 

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.