Cooperative Learning i Dansk-undervisningen – med særligt fokus på skriftlighed. 2 dage.

Cooperative Learning er oplagt i det mundtlige arbejde i dansktimerne. Men hvordan gør man, når det handler om skriftlighed?

At blive god til at skrive kræver masser af øvelse. Noget af denne øvelse kan eleverne få ved at man tilføjer en skriftlig dimension i forbindelse med anvendelse af CL-strukturer overalt i danskfaget. Dette styrker ikke alene elevernes skriftlighed, det understøtter også deres tænkning og læring i øvrigt og gør det nemmere at fastholde, hvad de gerne vil sige, hvad de er i gang med at lære eller hvad de skal huske bagefter.

Men Cooperative Learning er også et stærkt redskab, når man skal skrive mere omfattende tekster og opgaver. CL strukturerne kan anvendes i alle faser af skriveprocessen fra før-skrivefasen til præsentation af den endelige tekst. Strukturerne kan bl.a. skærpe elevernes tænkning, formidlingsevne og sproglige forståelse, og den hyppige feedback i strukturerne gør det nemt for eleverne at se deres egne fremskridt.

Kurset henvender sig til dansklærere på alle klassetrin fra indskoling til udskoling. Det er en fordel med forhåndskendskab til Cooperative Learning men ikke et krav. Læs evt. de første 3 kapitler i bogen Cooperative Learning – undervisning med samarbejdsstrukturer fra forlaget Alinea inden kurset.

Kurset kan rekvireres til grundskoler, sprogskoler, pædagogiske centre mv.


Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.