Cooperative Learning for ledere – 2 dage

Kursus for skoleledere, viceledere og andre pædagogiske nøglepersoner.

 

Ønsker I at arbejde seriøst med Cooperative Learning på jeres skole? Så er det godt at have en plan.

Denne workshop er for ledere og pædagogiske nøglepersoner, der ønsker at tænke og handle systematisk i forhold til implementeringen af Cooperative Learning på skolen. Vi vil beskæftige os med de forskellige niveauer af tiltag, der er relevante – og som regel også nødvendige(!) for at opnå succesfuld og langtidsholdbar implementering af Cooperative Learning i klasseværelserne.

Succesfuld implementering kræver ikke kun, at ledelsen støtter lærerne – det kræver i høj grad, at lederen går foran. Hvordan man kan gøre det, hvem der skal involveres hvordan, og hvilke processer, der er fremmende for udviklingen, er temaet for denne workshop. Vi vil kigge på eksempler på, hvordan et-årigt eller flerårigt CL-udviklingsforløb på skolen kan se ud, og hvordan man kan arbejde med de enkelte elementer i processerne, som fx mødeledelse, månedens struktur-klub, CL-coaching og kollegial sparring.

Kurset giver nogle meget konkrete bud på, hvordan arbejdet kan gribes an med enkle og virkningsfulde redskaber. Der udleveres en stribe arbejdspapirer, som deltagerne kan anvende på skolerne, og vi stiller os ligeledes til rådighed med vejledning efter kurset via telefon og email, hvis dette ønskes.

Bemærk: Kurset indeholder ikke en introduktion til Cooperative Learning. Derfor er forudsætningen for deltagelse, at man har taget minimum workshop Dag 1 og helst flere kursusdage med en instruktør fra Cooperative Learning DK.

 

 

 

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.