Cooperative Learning for alle fag – 4 dage

Når eleverne lærer via Cooperative Learning, sker der nye og overraskende ting med deres motivation og fokus i undervisningen. Læreprocesserne i de såkaldte Cooperative Learning strukturer, som Mix-par-svar, Møde på midten og En for alle, sætter helt nye standarder for den enkeltes aktive deltagelse, læringsudbytte og trivsel, uanset hvilket niveau, han eller hun befinder sig på. Klasser, der undervises med Cooperative Learning, opnår ofte opsigtsvækkende faglige resultater og samtidig stimulerer strukturerne lysten og evnen til at samarbejde og udvikler både sproglige, sociale og personlige kompetencer fra første dag.

Dag 1

Indhold: Dagen er et introduktionskursus, der fører dig igennem de vigtigste elementer i Cooperative Learning og giver mulighed for at opleve CL i praksis. Vi vil bl.a. arbejde med Classbuilding og Teambuilding, team-sammensætning, SPIL-principperne, og naturligvis med Cooperative Learning strukturerne. En række af disse afprøves og udforskes undervejs, og deltagerne hjælper med at generere konkrete ideer til anvendelse af strukturerne i egne fag og klasser. Workshoppen er udviklet på grundlag af adskillige års erfaringer i Danmark, og indeholder masser af praktiske implementeringstips og vinkler på håndteringen af elever med forskellige forudsætninger.

Allerede efter denne første kursusdag vil du kunne gå i gang med at anvende Cooperative Learning i din undervisning, således at du har gjort dig de første erfaringer, når du kommer på Dag 2.

Dag 2:

Indhold: En af de helt store styrker ved Cooperative Learning er, at man udvikler sociale færdigheder samtidig med at man arbejder med undervisningens faglige indhold. På denne kursusdag er der fokus på, hvordan man organiserer denne sociale side af arbejdet, så eleverne udvikler en vifte af sociale færdigheder og gode vaner, mens de lærer – og uden at det tager fokus fra det faglige arbejde. Der vil også blive arbejdet med Classroom management, meta-dialog og andre elementer, der er med til at få Cooperative Learning til at fungere optimalt. Undervejs afprøver vi naturligvis flere strukturer og udveksler konkrete faglige ideer til din egen undervisning.

Når du har haft Dag 2, har du redskaberne til at igangsætte de processer, der kan skabe et helt nyt klima i klassen.

Dag 3:

Indhold: Cooperative Learning lægger stor vægt på elevernes evne til at tænke selv, argumentere, se mange vinkler på samme sag og reflektere. Strukturer, der fremmer sådanne processer er et af temaerne på Dag 3. Vi skal også kigge på, hvordan en, flere eller mange strukturer kan indgå i den enkelte lærers planlægning af en typisk lektion. Derudover byder dag 3 på en meget rost projekt-præsentationsstruktur.

På dag 3 kommer dine egne erfaringer og de spørgsmål, der måtte være dukket op, i spil, så alle kan lære af hinanden (og instruktøren) og udveksle tips til at tackle de forskellige udfordringer, I støder på i jeres undervisning med CL.

Dag 4:

Indhold: med både Dag 1, 2 og 3 samt en del erfaringer i rygsækken er deltagerne nu ved at være velbevandrede i CL. På Dag 4 arbejder vi bl.a. med det store overblik: Vi prøver at blive skarpere til at vurdere, hvilke strukturer, der egner sig bedst til hvad, og vi arbejder med at kombinere forskellige undervisningsmaterialer med egnede strukturer.
Workshoppen er naturligvis igen spækket med CL strukturer og refleksioner over, hvordan de kan anvendes i forskellige sammenhænge. Der vil også være fokus på, hvordan man kommer videre – enten på egen hånd, eller i samarbejde med kolleger  eller evt. hele skolen.

Bemærk: Det beskrevne kursusforløb kan også fås i en udgave på 5 dage, hvor der er indlagt mere tid til refleksion og erfaringsudveksling, samt lidt flere strukturer.

 

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.