Cooperative Learning anno 2017 – Dag 3+4

Dette kursus er anden del af et 4-dagsforløb i Cooperative Learning. Det henvender sig til jer, der har taget de første to dage, eller til jer, der allerede har en del erfaring med Cooperative Learning og kender den grundlæggende teori.

Introduktion til hele 4-dagsforløbet:

Med dette helt nye kursusforløb får du langt mere end blot et fundament for at bruge Cooperative Learning – du kommer også til at se, hvordan Cooperative Learning spiller sammen med den målstyrede undervisning, herunder synlig læring, formativ vurdering, feedback og selvregulering mv. Derudover får du en lang række nye praktiske værktøjer til at styrke både den tekniske, den sociale og den faglige del af arbejdet i strukturerne. Målet er, at du ikke længere behøver at frygte, at en struktur ”ikke virker”, at eleverne ”ikke vil”, eller at ”det bare ikke fungerer i den her klasse”. Kurset præsenterer de værktøjer, du har brug for, når din CL-undervisning skal helt op at ringe.

Kurset bygger på vores mangeårige erfaringer med at hjælpe lærere med at implementere Cooperative Learning og er tilrettelagt med særligt henblik på at adressere de udfordringer, der har vist sig i arbejdet i klasserne. Vi ønsker at du skal gå derfra med viden til at komme disse udfordringer i forkøbet og skabe sammenhængende, inspirerende og virkningsfuld undervisning med CL.

Din opgave bliver at øve dig, være nysgerrig og selvkritisk, og at blive ved med at forbedre på din CL-undervisning til tingene lykkes. Det hjælper vi dig med undervejs på kurset, bl.a. i form af forslag til konkrete tiltag, du kan øve dig på kursusgangene og skitser til, hvordan du kan samarbejde med dine kolleger om det.

Dag 3: Fokus på faglighed i strukturerne:

Forskningen har vist, at anvendelse af CL-strukturer i undervisningen kan skabe meget markante løft i elevernes læringsudbytte. Men hvordan skal fag, opgaver og strukturer tænkes sammen for at det sker?

På Dag 3 ser vi på, hvordan dygtige lærere kombinerer indhold og strukturer, stiller skarpe opgaver, der styrker elevernes tænkning, fx med udgangspunkt i Blooms taksonomi, og hvordan de lægger strukturerne ind i deres lektioner og forløb, så de bidrager bedst muligt til den faglige progression og til at opnå de mål, man har sat for arbejdet.

Vi vil bl.a. arbejde med:

  • Lektionsplanlægning med Cooperative Learning, og brug af CL-strukturer i undervisningens forskellige faser.
  • Opbygning af stærk faglighed i CL-strukturerne med gode opgaver og spørgsmål, anvendelse af taksonomier mv.
  • Brug af stopstrukturer i forbindelse med længere oplæg, film, foredrag mv.
  • Brug af strukturer til gruppe- og projektfremlæggelser – glæd dig!

Målet med dagen er at give deltagerne viden og værktøjer til at skabe en stærk faglighed i deres arbejde med CL – både via lektionsplanlægning og via de opgaver, der stilles i den enkelte struktur.

Dag 4: Overblik og udvikling

Måske skal du mest bruge CL i din egen undervisning – eller måske skal du også være en af din skoles CL- ressourcepersoner? På dag 4 bliver du skarpere til begge dele. På dagen arbejder vi med deltagernes evne til at jonglere med deres CL-viden: Hvilke karakteristika ved strukturerne viser os, hvad de kan bruges til? Hvilke strukturer vil egne sig til bestemte helt konkrete faglige materialer og opgaver? Vi vil også komme rundt om, hvordan I selv kan arbejde videre med CL – enten alene, med en kollega eller som ressourceperson, der tager medansvar for CL-udviklingen på skolen.

Vigtige punkter på dagens program bliver:

  • Dit eget overblik – hvad ved du om CL og om strukturerne?
  • Sammenligning af strukturer: Hvad er afgørende, når du skal vælge?
  • Øvelse i at koble strukturer på konkrete materialer og opgaver fra dine fag
  • Redskaber og værktøjer til at udvikle egne CL-kompetencer og evt. hjælpe kolleger med det

Målet med dagen er at deltagerne opnår overblik, skarphed, evnen til at analysere og forbedre egen og andres CL-undervisning og redskaber og ideer til at hjælpe sig selv og kollegerne med fremadrettet at styrke og videreudvikle deres CL-kompetencer. Dagen fungerer også som afslutning på hele forløbet, og der vil blive trukket tråde tilbage til vigtige pointer fra de første tre dage, så alt står så skarpt som muligt ved dagens afslutning.

Tid: Mandag d. 22. januar til tirsdag d. 23. januar 2018
Sted: Hornstrup Kursuscenter, Vejle
Tilmelding: Mere information følger

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Joshua Christensen på jch@fsl.dk

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.