Cooperative Learning

Kom godt i gang: Kurser

Hvis I gerne vil introduceres til grundprincipperne, kan I vælge at få en pædagogisk dag på 6 timer (eller to eftermiddage a tre timer). Det er samtidig det, vi kalder Dag 1. Dagen kan danne grundlag for et længere forløb, hvis man efterfølgende ønsker det. Læs mere her.

Hvis I ønsker et solidt grundlag for jeres arbejde med Cooperative Learning med kendskab til og forståelse af både strukturer og alle de andre nøgleelementer i CL, som får tingene til at lykkes, så er 4-dags basisforløbet det rigtige. Læs mere her

Fortsætterkurser

For jer, der allerede er i gang med Cooperative Learning er der mulighed for at blive bedre med forskellige kurser og kursusdage, der fokuserer på bestemte fag, fx engelsk, naturfagene og matematik eller på forskellige aspekter af CL, herunder Classbuilding Teambuilding, Tænkefærdigheder, Innovation og entreprenørskab og Bevægelse i undervisningen. Find beskrivelserne af alle vores kurser her. 

Optimer implementeringen:

Erfaringen viser, at processerne med at udvikle sig som dygtig CL-praktikker kræver støtte for at lykkes optimalt. Det kan foregå på flere måder. Vi anbefaler følgende, som både kan kombineres med kursusforløb og anvendes af skoler, der har gennemgået kurserne og er godt i gang:

Coaching: Vi kommer ud og laver praksiscoaching i undervisningen – enten som en del af aktionslæringsforl��b eller når lærerne øver sig på egen hånd. Det kan foregå i tilknytning til kursusforløb eller i andre sammenhænge. Læs mere om coaching her

Se i øvrigt under ”Implementering” her på siden

Oprethold kvaliteten:

Hvis I ønsker at CL skal være en blivende del af skolens undervisning, er det nødvendigt at have et internt støttesystem på skolen. Det består af forskellige tiltag fra ledelsen, pædagogiske støttepersoner og fra lærerne selv, samt uddannelse af interne vejledere, der kan støtte kollegerne fremadrettet, så skolen bliver ”selvkørende” med CL. Ring på 88 24 50 84 og hør mere om, hvordan man kan gøre.

Vi tilpasser forløbene, så vi bygger videre på de kompetencer, I allerede har.  Kontakt os og få en snak om, hvordan vi kan hjælpe netop jeres skole i gang – eller videre med Cooperative Learning.

Referencer:

Vi har holdt kurser på et meget stort antal grundskoler. Se referenceliste her.


 

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.