CL i gymnasiets engelskundervisning – 2 dage

Så er der kursus for engelsklærere i gymnasiet, der gerne vil bruge Cooperative Learning i undervisningen. Gymnasielærerforeningen har problemer med deres omtale af kurset, men de korrekte kursusdatoer er:

Torsdag d. 19. september og onsdag d. 9. oktober 2013, begge dage fra 9-15. Kurset foregår i Ballerup

Læs den fulde kursusbeskrivelse her:

Cooperative Learning er blevet meget populært hos sproglærere, fordi det giver alle elever masser af træning i at kommunikere på målsproget. Med Cooperative Learning skabes anderledes kommunikationsmønstre, der både fremmer samarbejde og individuelle præstationer. På kurset vil vi arbejde med, hvordan du kan bruge forskellige Cooperative Learning strukturer, så den enkelte elev udfordres optimalt og tilegner sig både viden, et stort ordforråd og mundtlige og skriftlige kommunikative kompetencer på et højt niveau. Strukturerne er også eminente til at gøre eleverne klar til eksamen. På kurset afprøves en række strukturer, som vi sammen kobler til flest mulige af engelskundervisningens facetter.

Der undervises ikke kun i men også MED Cooperative Learning hele vejen igennem kurset. Kurset og kursusmaterialet er på engelsk. Bemærk: De to dage udgør et sammenhængende kursus.

Målgruppe

Lærere, som underviser i engelsk i gymnasiet eller  på andre ungdomsuddannelser. Det er en fordel, hvis man har et forhåndskendskab  til Cooperative Learning.

Underviser

Janet Reid fra Cooperative Learning DK.

Tid og sted

Torsdag d. 19. september og onsdag d. 9. oktober 2013. Begge dage fra 9-15.

Borupgaard Gymnasium, Lautruphøj 9, 2750 Ballerup

Pris: 2400 kr. for medlemmer af engelsklærerforeningen og 2750 kr. for ikke-medlemmer.

Tilmelding

Senest mandag  d. 19. august 2013 til Rikke Bach Larsen på rbach74@gmail.com  eller via engelsklærernes hjemmeside

Kontakt

Rikke Bach Larsen. Email: rbach74@gmail.com Tlf: 53727155.

 

 

Udtalelse fra Ulla Bertelsen, direktør i Parternes uddannelsesfællesskab, marts 2015:

Det har været en fornøjelse at samarbejde med Cooperative Learning DK og opleve deres lydhørhed, sans for kvalitet og høje ambitionsniveau.